Utstilling: 01TOMT - GK4 ARKITEKTUR, VÅR 2020

Utstillingen viser arbeider av arkitektstudenter i grunnundervisningens 4. semester - Modellene er produsert som del av introduksjonsoppgaven der en bærende idé er utviklet og diskutert i kontekst av tomtens karakteristikker.

UTSTILLINGSOBJEKT:
Modell av tomt i skala 1:50. Utsnittet viser en kompleks bysituasjon i Oslo som er under utvikling, identifisert ved navnet Festningsallmenningen. Navnet kommer fra planen om å utvide det historiske parkanlegget, Grev Wedels Plass, ned til sjøen, og med det etablere et nytt sted, mellom eksisterende byområder, for nye urbane verdier.

Tomten ligger i overgangen mellom det eldste strøket i Oslo sentrum – Kvadraturen ­­­– Akershus slott og festning, Bjørvika med sine egenkarakteristiske bygninger, og kaianlegget som strekker seg rundt akersneset og utsikten til fjordlandskapet.
Stedet er også knutepunkt for infrastruktur mellom øst og vest gjennom Operatunellen, samt mellom land- og sjøtrafikk.

OPPGAVEN:
Den sentrale bysituasjonen gir, i tillegg til allmenningen, rom for ny bebyggelse. Deriblant en planlagt brannstasjon som er studieoppgave for arkitektstudentene på grunnundervisningens 4. semester denne våren.

"Sentrum brannstasjon" har også vært program for en åpen arkitektkonkurranse som avventer juryering i samme tidsrom.
Tomten, slik den er definert til venstre, er en utvidet versjon av konkurransetomten og gir mulighet for friere utforskning av plassering, forbindelser og typer.

SKALA:
Studio gk4 tar vi for seg store modeller som verktøy for å oppnå presis forståelse for bysituasjonens fysiske karakteristikker og samtidig beholde friheten til å velge ulike nivåer av abstraksjon og fokus i en og samme skala. Skalaen 1:50 gir en opplevelse av situasjonen der hver bygning får en særskilt tilstedeværelse som bygningskropp og urbant objekt i relasjon til prosjektet som utvikles i modell.  
 
Program:

Dato: 6 februar, 2020 - 14 februar, 2020
Tid: 12:00 - 15:45

Sted: AHO Gallery
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Jonas Johansen Lippestad