Y-blokka appell i Puben!

NAL Student inviterer til appell i puben med boller og kaffe

15:00-15:20
Espen Surnevik om den kulturelle og nasjonale betydningen av Y-blokka

15:20-15:40
Clara Claussen om Erling Viksjø, Picasso og Carl Nesjar

15:40-16:00
Siri Hoem appell fra Fortidsminneforening

16:00 
Vi går samlet til Y-blokken for sitteaksjon

16:30 - 18:00
Sitteaksjon utenfor Y-blokka

Facebook-event
 
Program:

Dato: 17 oktober, 2019
Tid: 15:00 - 18:00

Sted: AHO Puben + Y-blokka
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo