Språk

Kurs vår 2019

Kurs vår 2019

Vårens kurs er åpne for påmelding. Noen er valgbare for alle studenter på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogrammene.
 

GRUNNKURS ARKITEKTUR
80 121  GK2 Introduksjon til arkitektur  // Anna Røtnes og Jonas Gunerius Larsen
80 123  GK2 Arkitekturhistorie 1  // Victor Plahte Tschudi
40 120  GK2 Materialer // Finn Erik Nilsen, Bjørn Sandaker og Tine Hegli
40 140  GK4 Mindre offentlig bygning// Surnevik og Petersen
40 141  GK4 Konstruksjoner 2 // Bjørn Sandaker
80 144  GK4 Norsk Arkitekturhistorie //  Kolbjørn Nesje Nybø
60 160  GK6 By og Arkitektur// Andreas Kalstveit
40 161  GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi // Tine Hegli
80 162  GK6 Arkitekturteorienes historie //  Mari Hvattum // Mari Lending // Victor Plahte Tschudi


GRUNNKURS DESIGN
70 120  GK2 Brukersentrert design// Kathinka Bene Hystad
70 123  GK2 Designhistorie 1 (sammen med Khio) //  Mona Pahle Bjerke
70 141  GK4 Industridesign i kontekst // Steinar Killi
70 142  GK4 Designteori 1 //  Lise Amy Hansen 
70 161  GK6 Introduksjon til Systemorientert design // Birger Sevaldson 
70 162  GK6 Design metodikk // Feltstudier // Kjetil Nordby
70 163  GK6 Design fordypning // Einar Sneve Martinussen
 

GRUNNKURS I LANDSKAPSARKITEKTUR
61 120 Form – Parklaboratorium // Hanne Bat Finke 
61 121 Landskapsarkitekturens historie // Karsten Jørgensen
61 122 Økologi for landskapsarkitektur  - Planter og jord // Karianne Braathen


STUDIOKURS ARK / FTH / UL
40 623 Guest studio Angela Deuber // Angela Deuber, Thomas McQuillan
40 624 Universals // Espen Vatn
40 625 In Balance: Carbon-Neutral and climate responsive housing at Svalbard // Tine Hegli, Sissil Morseth Gromholt, Moritz Groba
40 626 Multistory Buildings // Bente Kleven
40 627 Spatial Performativity // Søren Sørensen
40 628 Body and Space Morphologies : Catharsis VII - Acting and the Collective VII // Rolf Gerstlauer
40 629 SCS China Studio // Christian Hermansen
60 614 Architecture = City // Halvor Weider Ellefsen
60 615 Acting like Summer, Walking like Rain - Architectures of Water and Weather in Greater Oslo // Sabine Müller
80 610 Re-store – Field Work // Amandine Kastler, Erlend Skjeseth
80 611 AHO futures // Magnus Wåge
65 605 Lofoten Biosphere // Mari Bergset 

DESIGN MASTER
70 600 Industrial Design 2: ProtoHype // Håkan Edeholt, Nina Bjørnstad
70 601 Interaction Design 2: Screens // Lars Markus Vedeler
70 602 Service Design 2: Service Design futures // Ted Matthews


FØRSTE ÅR LANDSKAP TROMSØ
65 605 Lofoten Biosphere // Mari Bergset 
65 403 Ecology for Landscape Architecture // Eva Breitschopf 


FØRSTE ÅR LANDSKAP OSLO
60 615 Acting like Summer, Walking like Rain - Architectures of Water and Weather in Greater Oslo // Sabine Müller
60 401 Landscape and Urbanism // Giambattista Zaccariotto


FORDYPNINGSKURS 
40 409 Jigs and Joints: design concepts, materials, and making // Christian Hermansen
40 410 Practice 2 // Jonas Johansen Lippestad, Hans-Kristian Hagen
40 411 Epistemologies of Environment and Their Influence on Architecture // Anna Ulak
60 401 Landscape and Urbanism // Giambattista Zaccariotto
60 405 Mapping the unknown Oslo // Jonny Aspen
60 406 Coastal Mapping // Karl Otto Ellefsen, Espen Aukrust Hauglin
60 407 Photography // Mattias Fredrik Josefsson, Marianne Skjulhaug
70 401 Interactive Spaces and Environments // Nick Stevens
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design // Håkan Edeholt
70 405 Design Driven Innovation in the Public Sector // Sara Hardy
80 404 Speculative Ideation: Hand Drawing as Medium in Architecture // Carsten Loly
80 409 Urban preservation // Even Smith Wergeland
80 412 asBuilt: Munchmuseet // Amandine Kastler, Erlend Skjeseth
80 413 Portfolios and Political Compasses // Joao Doria de Souza
80 414 OCCAS on Style // Mari Hvattum
80 415 OCCAS: Fehn, Venezia 2020 // Mari Lending, Erik Fenstad Langdalen
65 403 Ecology for Landscape Architecture // Eva Breitschopf ​

DIPLOM OG PREDIPLOM
12 400  Pre diplom ARK
60 701  Pre diplom LAND (Oslo)
65 701  Pre diplom LAND (Tromsø)
70 700  Pre diplom DES
12 701  Diplom ARK
12 802  Diplom DES
12 803  Diplom LAND (Oslo)
12 804  Diplom LAND (Tromsø)

VIDEREUTDANNINGSMASTER I URBANISME
MURB1 Introduksjon // Urbanisme: Utfordringer og posisjoner // Lisbet Harboe
MURB2 Den europeiske byen // Lisbet Harboe og Karl Otto Ellefsen
MURB3 Studietur // Lisbet Harboe

VIDEREUTDANNINGSMASTER I ARKITEKTURVERN
MARV1 Introduksjon: Vernehistorie og akademisk håndverk // Even Smith Wergeland og Kolbjørn Nesje Nybø
MARV2 Den europeiske byen (by- og byplanhistorie) - Sentrale verneteorier // Even Smith Wergeland og Kolbjørn Nesje Nybø
MARV3 Studietur // Even Smith Wergeland og Kolbjørn Nesje Nybø