fbpx Finansiering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Finansiering

Finansiering

Lånekassen

Lånekassen gir ekstra lån og stipend til delstudier i utlandet. Delstudier er studieopphold i utlandet som er en del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge. Utveksling ved AHO faller inn under denne ordningen.

I tillegg til vanlig lån og stipend kan du søke om:

  • reisestøtte
  • språkstipend (hvis du tar forberedende språkkurs)
  • skolepengestøtte (hvis du skal betale skolepenger)
  • tilleggsstipend (i tilfelle uvanlige høye skolepenger)

Les mer om hvor mye du kan få i støtte, og hvordan du kan søke, hos Lånekassen.

Andre stipender

Studenter som utveksler gjennom Erasmus- eller Nordplusprogrammene vil få utbetalt Erasmus- eller Nordplusstipend. Disse stipendene kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Du kan også søke etter finansieringskilder i Legathåndboken og Stipendbasen.

USA

Søk om stipend for studier i USA gjennom Fulbright. NB: søknadsfrist 1. oktober året før du drar på utveksling

Søk om stipend for studier i USA gjennom Norge-Amerika Foreningen.

Søk om
Valle-stipend til studier ved University of Washington i Seattle. NB: Kun for arkitektur. Søknadsfrist 15. januar.