Språk

Opptak til 1. år: arkitektur, design, landskapsarkitektur

Opptak til 1. år: arkitektur, design, landskapsarkitektur

Opptak til AHO består av to deler: søknad gjennom Samordna opptak og beståtte opptaksprøver. Begge kriteriene må være oppfylt for å bli vurdert for opptak til utdanningen.

Opptaksprosessen gjelder følgende studieprogrammer:

  • Master i arkitektur (5,5 år) - 60 studieplasser
  • Master i design (5 år) - 30 studieplasser
  • Master i landskapsarkitektur (5 år) - 20 studieplasser
     

Opptakskrav

For opptak til 1. år er kravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver. Informasjon om søknadsprosessen hos Samordna opptak finner du her.

Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du være fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er høgskolen selv som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant til utdanningsretningen. NB! Søkere som blir funnet å ha relevant realkompetanse for opptak må også gjennomføre AHOs opptaksprøver innen gitte frister.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene til AHO foregår i to trinn:

Opptaksprøve del 1
Oppgaven for 2018 publiseres på aho.no 3. april. Klikk her for å se oppgaven

Denne er gjerne av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. 

Opptaksprøve del 2
Ut fra de innsendte oppgavene fra del 1, går kvalifiserte søkere videre til trinn 2; opptaksprøven som holdes på AHO den 16.-17. juni. Arkitektur og landskapsarkitektur har samme prøve lørdag 16., og design søndag 17. juni. Se tidligere oppgaver her.

Vurdering
Vurdering av opptaksprøvene blir gjennomgått av opptakskomitéen ved AHO, som består av faglige representanter fra både arkitektur og design. Oppgavene vurderes etter kriterier som kreativitet, teknisk dyktighet og oppfinnsomhet. 
 

 

Frister

1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse og videregående utdanning fra land utenfor Norden.

15. april: Opptak til 1. år, for søkere med generell studiekompetanse.
Send din søknad gjennom Samordna opptak

 

Ved spørsmål om søknad og opptak, kontakt opptak@aho.no eller på tlf 22 99 70 00


SE TIDLIGERE OPPTAKSPRØVER