fbpx Opptak til 1. år: arkitektur, design, landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptak til 1. år: arkitektur, design, landskapsarkitektur

Opptak til 1. år: arkitektur, design, landskapsarkitektur

Opptak til AHO består av to deler: søknad gjennom Samordna opptak og beståtte opptaksprøver. Begge kriteriene må være oppfylt for å bli vurdert for opptak til utdanningen.

Opptaksprosessen gjelder følgende studieprogrammer:

  • Master i arkitektur (5,5 år) - 60 studieplasser
  • Master i design (5 år) - 30 studieplasser
  • Master i landskapsarkitektur (5 år) - 20 studieplasser
     

Opptakskrav

For opptak til 1. år er kravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver. Informasjon om søknadsprosessen hos Samordna opptak finner du her.

Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du være fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er høgskolen selv som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant til utdanningsretningen. NB! Søkere som blir funnet å ha relevant realkompetanse for opptak må også gjennomføre AHOs opptaksprøver innen gitte frister.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene til AHO foregår i to trinn:

Opptaksprøve del 1
Oppgaven for 2019 ble publisert på aho.no 1. april. 

Denne er gjerne av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. Du får svar på om du har kommet videre i løpet av uke 20

Opptaksprøve del 2
Ut fra de innsendte oppgavene fra del 1, går kvalifiserte søkere videre til trinn 2; opptaksprøven som holdes på AHO den 22. og 23. juni.  Se også kalendersaken her
Ytterligere informasjon kommer.

Vurdering
Vurdering av opptaksprøvene blir gjennomgått av opptakskomitéen ved AHO, som består av faglige representanter fra både arkitektur og design. Oppgavene vurderes etter kriterier som kreativitet, evne til problemløsning, teknisk dyktighet og oppfinnsomhet.

Frister

 
1. april: Opptaksprøve 1 ligger her
15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak
25. april: Innlevering Opptaksprøve 1
22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO