Studentweb/registrering

Studentweb/registrering

Studentweb er din side på AHO, der du får oversikt over alle dine aktiviteter som student samt data registrert på deg.

På denne siden finner du informasjon om semesterregistrering og kursregistrering.

Semesterregistrering

Du må registre deg hvert semester og det gjør du selv i Studentweb.

Semesterregistrering innebærer 3 ulike aktiviteter:

  • bekrefte utdanningsplan
  • bekrefte din semesteradresse
  • betale semesteravgift 

Når du er semesterregistrert får du aktiv studentstatus. Disse dataene overføres til Lånekassen, som deretter utbetaler studielånet ditt.

Bekrefte utdanningsplan

Hvert semester skal studenter ved AHO bekrefte utdanningsplanen og melde seg på kurs. Du er selv ansvarlig for å sjekke at utdanningsplanen er i samsvar med din studieprogresjon og at du er meldt opp til riktig kurs.

Bekrefte semesteradresse

Har du flyttet underveis i semesteret må du endre adresse, telefonnummer og andre opplysninger i Studentweb under Semesteradresse. Dataene overføres til AHOs system, slik at dette til enhver tid er oppdatert.  

Betaling av semesteravgift

Du betaler semesteravgift for ett semester av gangen. KID-nummer må benyttes ved betaling av semesteravgiften. Gjør du ikke det vil det kunne ta tid for oss å finne din innbetaling. Med korrekt KID-nummer vil betalingen din bli registrert automatisk. Når din betaling er registrert vil det stå «Betalt» på Studentweb sin forside. Det kan gå noen dager fra du betaler til vi får registrert dette i vårt system.

Betalt semesteravgift gir tilgang til alle SiO sine tjenester, som helsetjeneste, bolig, treningssentre etc. Les mer om SiO her.

Studenter er kun pålagt å betale semesteravgift til ett studiested. Betaler du semesteravgift til mer enn ett studiested kan du søke om fritak for avgiften ved ett av dem.

Ved utveksling gjennom formelle utvekslingsavtaler er det vanlig at studenter bare skal betale avgifter til sin hjemmeinstitusjon. Dette innebærer at studenter som reiser på utveksling fra AHO betaler semesteravgiften ved AHO og fritas avgifter ved utvekslingsinstitusjonen.

Studenter på utveksling til AHO fritas for semesteravgiften, men må betale kopiavgift.

Gjestestudenter utenom utvekslingsavtaler betaler semesteravgift som vanlige studenter, med mindre de også betaler til en annen norsk institusjon og dermed kan søke fritak ved en av dem

Rapportering til Lånekassen

Etter at du har betalt semesteravgift og bekreftet utdanningsplanen din rapporteres dette til Lånekassen, som igjen genererer utbetaling av lånet litt. Etter eksamen overføres automatisk antall studiepoeng du har tatt, og deler av lånet omgjøres til stipend. Oversikt over overføringer til Lånekassen ser du under Innsyn - Rapp. Lånekassen.

Kursregistrering

Du skal melde deg opp til (grunnundervisningen), eller prioritere mellom kurs (masternivå). Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb under Registreringer. Dette skjer i to faser:

I utdanningsplan del 1 krysser du av for at du har lest Forskrift for masterstudiene ved AHO.
I utdanningsplan del 2 velger du emner til hvert semester.

For studenter i grunnundervisningen (1.-3. år) 

I grunnundervisningen er alle kurs obligatoriske. Du skal melde deg opp til det du skal ta i henhold til din studieprogresjon, høst og vår. Har du avvik i studieprogresjonen må du ta kontakt med studieadministrasjonen.

Hvert semester er 30 studiepoeng. Husk å lagre/godkjenne planen når du har registrert kurs.

For studenter på masternivå (4.-5. år MA Arkitektur og MA Design, samt 2. år MA Landskapsarkitektur) 

Masterstudenter skal registrer tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3). Dette gjelder både studiokurs (24 studiepoeng) og fordypningskurs (6 studiepoeng). Husk å lagre/godkjenne planen når du har registrert kurs!

Tildeling av plasser på kurs (masternivå)

Plasser på kurs fordeles etter ansiennitet mellom de som har meldt seg opp innen fristen. AHO har også mulighet til å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig. 

Se rutine for tildeling av plasser på kurs

Vi gjør oppmerksom på at snittkarakter fra grunnundervisningen vil være grunnlag for rangering mellom studenter i 6. semester som søker opptak til kurs på masternivå.

Informasjon om hvilke kurs du har fått plass på finner du i Studentweb når  opptaket er klart. Så lenge opptaket pågår, vil tilgangen til Utdanningsplanen være stengt.

Eksamensresultater

Etter at sensuren har falt, finner du resultatet under Innsyn – resultater. Husk å markere "alle vurderinger", da får du opp alle. Ønsker du kun å se beståtte kurs, velger du ”bare gyldig resultater”.

Datoer

Semesterregistrering stenger 1. september