Språk

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurs merket x har kurshylle våren 2018. 

 

STUDIOKURS KURSANSVARLIG KURSHYLLE
S.P.A. Studio for potesiell arkitektur Beate Hølmebakk X
Scarcity & Creativity Christian Hermansen X
Body and Space Morphologies  Rolf Gerstlauer X
Studio Positions Lisbeth Funck X
Technosphere Ann-Sofi Rönnskog  
Literal architecture Espen Vatn X
Local specificity Søren Sørensen, Michael Hensel       
Multistory buildings Bente Kleven  
Climate-informed densinfication with wooden constructions Sissil M. Gromholt, Moritz Groba  
Living in the city: the metropolitan facade Neven Mikac Fuchs, Young Eun Choi X
Re-Store studio Bryony Roberts X
Designdrevet innovasjon i offentlig sektor Kaja Misvær Kistorp  
Rethinking development and sustainable design Håkan Edeholt  
Interactive spaces and environment Nicholas Stevens, Ståle Stenslie      
Interaksjonsdesign 2: Screens Mosse Sjaastad X
Service design 2: Service design futures Natalia Agudelo Alvarez, Jonathan Romm     
Industridesign 2: ProtoHype Nina Bjørnstad, Håkan Edeholt X
     
     
     
     
FORDYPNINGSKURS  KURSANSVARLIG  
Costal mapping Espen Hauglin X
Kartlegging av det ukjente Oslo Jonny Aspen  
Landskapsarkitektur for arkitekter Jeppe Aagaard Andersen    
Data & analyse Hensel/Sørensen  
Traditional to digital timber joints Christian Hermansen  
Speculative ideation: Hand drawing in architecture Carsten Loly  
The printed and the built Mari Hvattum  
Urban preservation Even Smith Wergeland X   
     
     
     
     
     
     
     
GRUNNKURS ARKITEKTUR KURSANSVARLIG  
GK2 Introduksjon til arkitektur Anna Røtnes / Siri Moseng      
GK2 Arkitekturhistorie 1 Victor Plahte Tschudi X
GK2 Materialteknologi Solveig Sandness X
GK4 Mindre offentlig bygning  Surnevik og Petersen  
GK4 Konstruksjoner 2 Bjørn Sandaker X     
GK4 Norsk arkitekturhistorie Kolbjørn Nesje Nybø  
GK6 By og arkitektur Bonesmo, Ellefsen X
GK6 Arkitekturteorienes historie Mari Hvattum  
     
     
GRUNNKURS DESIGN  KURSANSVARLIG  
GK2 Design i kontekst Kathinka Bene Hystad  
GK2 Design og samtid Mona Pahle Bjerke, Steinar Killi  
GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder Steinar Killi  
GK4 Designteori 1 Lise Amy Hansen  
GK6 Design sett i system Linda Blaasvær, Birger Sevaldson X
GK6 Design fordypning Einar Sneve Martiniussen   
GK6 Designmetodikk / Feltstudier Kjetil Nordby