Språk

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurs merket x har kurshylle høsten 2017.

 

STUDIOKURS KURSANSVARLIG KURSHYLLE
Embedded Architectures  Søren Sørensen/ Michael Hensel       
Scarcity & Creativity Christian Hermansen       
Body and Space Morphologies : Catharsis IV - Acting and the Collective IV Rolf Gerstlauer X
Studio Positions_Distant Mandate Lisbeth Funck X
Guest Studio Neven Fuchs Mikac X
High-Density, Climate-Adapted Urban Housing  Sissil Gromholt/Moritz Groba      
Tectonic Exercises Jan Olav Jensen       
OSLO CIVIC Gro Bonesmo  
Ecology of a place Joakim Skajaa X
Islands: Images of many natures Luis Callejas X   
Re-Store: Bodies and Architecture Bryony Roberts X
OCCAS: Moving monuments: Rome  Victor Plahte Tschudi X
Civic Miniatures  Espen Vatn / Jørgen Johan Tandberg  X
Industridesign 1: Teknoform Steinar Killi      
Interaksjonsdesign 1: Tangible interactions Nick Stevens  
Tjenestedesign 1: Metoder og verktøy  Natalia Agudelo X     
Systems Oriented Design: “Design for Democracy“ Birger Sevaldson/Linda Blaasvær X
Design Studio Rachel Troye  
Fjord Allmeningen Jeppe Aa. Andersen  
Tema og konsepter i landskapsarkitekturen  Rainer Stange X
     
FORDYPNINGSKURS  KURSANSVARLIG  
Kroppen og rommets morfologi: Arkitektur og film Rolf Gerstlauer   
Informasjonsbasert design Søren Sørensen / Michael Hensel   
In transit Håvard Breivik/ Tone Selmer-Olsen X    
Computational Modelling in Rhino and Grasshopper Hensel/Sørensen  
Byens offentlige rom Jonny Aspen  
Geografiske kunnskaper: fra teknologi til praksisformer Espen Hauglin X
Design Management Berit Lindquister X
Digital produksjonteknologi Steinar Killi X   
Norsk arkitektur Amandine Kastler X   
Norske tektoniske trebyggingstradisjoner Kolbjørn Nybø  
Architecture in the Welfare State Guttorm Ruud  
OCCAS: Piranesi and the modern age   Victor P. Tschudi X
Drawn to Architecture Ingrid Lønningdal  
OCCAS: The Art of Collecting Architecture Mari Lending  
     
GRUNNKURS ARKITEKTUR KURSANSVARLIG  
GK1 Introduksjon til arkitektur Anna Røtnes / Siri Moseng      
GK1 Examen Philosophicum  Inga Bolstad X
GK1 Lese-/skrivekurs Mari Lending  
GK3 Byboligen  Surnevik og Petersen X
GK3 Konstruksjoner 1  Bjørn Sandaker X     
GK3 Arkitekturhistorie 2 Mari Hvattum  
GK5 By og arkitektur   X
GK5 By- og byplanhistorie Karl Otto Ellefsen  
GK5 Urbane praksiser    
     
GRUNNKURS DESIGN  KURSANSVARLIG  
GK1 Introduksjon til design Kathinka Bene Hystad
GK1 Examen Philosophicum Inga Bolstad X
GK1 Lese-/skrivekurs  Mari Lending  
GK3 Interaktive produkter Einar Sneve Martiniussen  
GK3 Designhistorie Steinar Killi/Mona P. Bjerke  
GK5 Identitet og opplevelse Vera Pahle     
GK5 Designteori II Lise Amy Hansen X