Språk

AHO – flere søkere enn noen gang

AHO – flere søkere enn noen gang

AHO er stadig mer populær antallet førstevalgsøkere har økt med over 10% fra i fjor. I alt søkte 2713 seg til skolens 90 studieplasser, og hele 1062 søkere har AHO som førstevalg i 2017.  
 
De siste årene har skolen ligget helt i tet når det gjelder antall søkere per studieplass. Som for tidligere år er arkitektur i en særstilling med nær 12 søkere per studieplass. Søkningen til design fortsetter også å øke. I år er det 4.6 søkere per studieplass mot 4.4 i 2016.

- AHO er svært fornøyd med å være den foretrukne skolen for arkitektur og designstudier i Norge. AHO opplever også svært sterk søkning fra internasjonale studenter. I år har 1034 søkere konkurrert om i alt 85 plasser innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. Et sterkt rennommé bygges gjennom internasjonale rangering, plasseringer i konkurranser, vitenskapelig produksjon og høy student- og lærertilfredshet. AHO er på god vei og jobber videre med målet om å være en internasjonalt ledende skole innen våre fagfelt, sier Kommunikasjonssjef Trude Kleven.

Samordna opptak offentligjorde tallene for søking til høgere utdanning, torsdag 21.04.