Språk

Velkommen til nye aho.no

Velkommen til nye aho.no

AHO har fått nye nettsider. Vi håper vil gjøre det enklere og bedre å finne informasjon, og å få et innblikk i hva skolen er til for. 

AHOs oppgave er å bidra til fremragende utdanning, forskning og formidling innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Sidene kan virke litt magre innledningsvis. Omfanget er redusert fra omlag 8000 sider til 550. Det vil raskt endre seg etter hvert som prosjekter, nyheter, forskningsresultater skal formidles.

Du kan kommer over feil og mangler. Vi jobber gjennom sommeren for å bøte på dette. Send gjerne en mail til webmaster om du har kommentarer eller spørsmål.