AHOs masterkurs - våren 2020

60 616 FRICTION & FIRE: ON OSLO WATERFRONT

AHOs masterkurs - våren 2020

Vårens valfrie masterkurs er opna for oppmelding. Nokre er valbare for alle studentar på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogramma.

AHO tilbyr kvart semester valfrie kurs med ulike innfallsvinklar til arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. Mange av kursa har ekskursjonar.

 

Masterkurs frå Institutt for arkitektur

Studiokurs (24 studiepoeng):
40 367
AN ARCHITECTURAL PROPOSAL

40 630
UNIVERSALS IX - CIVIC THEATER
 
40 631
MULTISTORY BUILDINGS
 
40 632
IN BALANCE
 
40 633
ACDL: SPACE
 
40 634
POSITIONS: CO-EXISTENCE
 
40 635
BODY AND SPACE MORPHOLOGIES : CATHARSIS - ACTING AND THE COLLECTIVE IV
 
40 636
SCS: CHINA

Valfrie kurs (6 studiepoeng):
40 301
BODY AND SPACE MORPHOLOGIES : ARCHITECTURE & FILM XIV - LIGHT FROM DARKNESS III

40 409
JIGS AND JOINTS: DESIGN CONCEPTS, MATERIALS, AND MAKING

40 412
VENICE MYTHS

Masterkurs frå Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Studiokurs Oslo (24 studiepoeng):
60 616
FRICTION & FIRE - ON OSLO WATERFRONT
 
60 617
ON ICE. DESIGNING ARCHITECTURES OF WATER IN GREATER OSLO

Valfrie kurs (6 studiepoeng):
60 401
LANDSCAPE AND URBANISM
 
60 406
COASTAL MAPPING
 
60 407
PHOTOGRAPHY
 
60 408
DIGITAL URBANISM: TOWARDS A NORDIC MODEL

Studiokurs Tromsø (20 studiepoeng):
65 607 
NIXTOPIA TROMSØ

Valfrie kurs Tromsø (10 studiepoeng):
65 403 
ECOLOGY FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE


Masterkurs frå Institutt for design

Studiokurs (24 studiepoeng):
70 600
INDUSTRIDESIGN 2: TRANSFORM
 
70 601
INTERACTION DESIGN 2: SCREENS

70 602
TJENESTEDESIGN 2: FREMTIDENS TJENESTEDESIGN

Valfrie kurs (6 studiepoeng):
70 401
INTERAKTIVE ROM OG MILJØER

70 403
RETHINKING DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE DESIGN

70 405
DESIGN DREVET INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

70 406
DESIGN LEADERSHIP


Masterkurs frå Institutt for form, teori og historie (FTH)

Studiokurs (24 studiepoeng):
80 612
OPEN STRUCTURES: CONSTRUCTIVE LOGIC
 
80 613
RE-STORE : FOLKEMUSEET

Valfrie kurs (6 studiepoeng):
80 315 
ARCHITECTURAL DETAILING

80 404
SPECULATIVE IDEATION: HAND DRAWING AS MEDIUM IN ARCHITECTURE

80 409
URBAN PRESERVASJON

80 416
RE-STORE: VALUES