fbpx Hjemmeoppgave 2017 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hjemmeoppgave 2017

Hjemmeoppgave 2017

Under presenteres hjemmeoppgaven for opptak til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Innleveringsfrist er 4. mai kl. 14. Vi ser etter kreativ tenkning, kommunikasjon og god visuell fremstillingsevne. 

Oppgaven er felles for studieretningene arkitektur og design. Du skal besvare alle oppgavene.
 
Noen av oppgavene har film som mulig innleveringsformat. Du kan kun levere én film, så du må velge hvilken oppgave du eventuelt ønsker å levere i dette formatet.
 
Vi ønsker deg lykke til!

 

Oppgavene


Oppgave 1: Gjenbruk 

Finn noe på søppelfyllinga eller i en kontainer. Det kan være hva som helst: mat, møbler, rask, rusk, kvist, klær, byggematerialer, teknologi osv. Din oppgave er å endre eller sette dette inn i en ny sammenheng.
 
Løsningen din kan være et objekt, en tjeneste, noe digitalt, et rom eller noe annet.
 
1a. Vis resultatet av din løsning. Du kan bygge modell eller jobbe i full størrelse, fotografere og tegne, lage film eller lage noe digitalt.
Du skal vise resultatet ditt på 1 side (liggende format) eller en film på maks 1 minutt
 
1b. Lag en bruksanvisning med illustrasjoner og nøkkelord som forklarer løsningen din til andre på en fin måte.
Her kan du tenke på hvordan løsningen din ville vært gjennomført. Hvordan vil det fungere over tid? Hvordan vil det fungere i fremtiden?
Du skal vise resultatet ditt på 1 side (liggende format) eller med en film på maks 1 minutt.

 

Oppgave 2: Ulven

Tenk deg at du skal leve sammen med en ulv i en kube på 8x8x8m. Dere skal benytte alle de samme rommene, men hverken du eller ulven skal bli spist. Hvordan kan dette løses? Tenk siktlinjer, vinduer, høyder, nivåer etc.
 
2a. Bygg en modell i valgfri størrelse og vis denne fra innsiden og utsiden med modellfotografier. Modellen skal kun inneholde romdannende elementer (vegger, dører, tak, gulv, trapper) og ett objekt eller møbel. Fokuser på presisjon i modellbyggingen.
Du skal vise resultatet ditt på 1 side (liggende format).
 
2b. Forklare hvordan kuben er organisert og fungerer. Vis hvordan du og ulven skal leve sammen. Du kan for eksempel vise dette gjennom diagram, plantegninger, skisser av opplevelser, eller på en annen måte. Velg den måten som best forklarer din løsning.
Du skal vise resultatet ditt på 1 side (liggende format) eller en film på maks 1 minutt.

 

Innlevering 

Det er viktig at du leser det som står på denne siden nøye. Sett deg godt inn i hvordan du skal levere hjemmeoppgaven slik at du ikke får problemer når du ska sende den inn. 

Dette må du gjøre for å kunne levere oppgaven:
  • Du må ha søkt Samordna opptak.
  • Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.
  • Du finner søkernummeret ditt ved å logge deg inn på Samordna opptak

Krav til formen på oppgaven:
  • Alle oppgavene skal leveres i én sammenhengende pdf-fil og ikke overstige 60mb.
  • Om du velger å levere en av oppgavene som film skal den leveres som én egen fil. 
  • Filmen kan være på maks 1 min. og skal ikke overstige 60mb.

Krav til navnet på filene i oppgaven:
  • Pdf fil:  søkernummer.pdf    
  • Film fil: søkernummer.mp4 (eller .avi / .mov)
(eksempel: 123456.pdf)

Anonym innlevering:
Oppgavene du laster opp skal være anonyme/ikke identifiserbare og kun påføres ditt søkernummer.

Du skal levere hjemmeoppgaven i MOODLE (se link nederst)
Når du registrerer deg i Moodle, må du bruke samme epostadresse du registrerte deg med i Samordna opptak
Ved valg av studieretning kan du kun velge det du har søkt på i Samordna opptak.


Unngå stress:
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp når det nærmer seg fristen.

Innleveringsportalen for hjemmeoppgaven: Moodle