fbpx Husk å søke videreutdanning innen 1. oktober | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Husk å søke videreutdanning innen 1. oktober

Husk å søke videreutdanning innen 1. oktober

Frister for å søke videreutdanningsmaster går ut 1. oktober. AHO tilbyr videreutddaningsmaster i urbanisme og arkitekturvern. 

Videreutdanninsmaster i urbanisme gir oppdatert teoretisk kunnskap, kritiske diskusjoner, et sterkt faglig nettverk og et tilfang av løsninger. Bærekraft er gjennomgangstema i studiet. Dette deltidsstudiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb.

Les mer her om videreutdanningsmaster i urbanisme


​Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene og retter seg mot arkitekter og andre grupper som arbeider innenfor dette feltet. Dette deltidsstudiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb.​

Les mer her om videreutdanningsmaster i arkitekturvern


Søknadsfristen er torsdag 1. oktober. Søknadskjema finner du på lenkene over. Oppstart for begge masterne er 27. januar 2021.

Hvis du har noen spørsmål send en mail til: evu@aho.no