fbpx Møt AHOs nye Studentteam | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Møt AHOs nye Studentteam

Fra venstre Siv Svanåsbakken, Solvei Grimen Fosse, Siv Taran Skaret

Møt AHOs nye Studentteam

Studentteamet består av studierådgiverne Siv Svanåsbakken, Siv Taran Skaret og Solvei Grimen Fosse. Sammen har de gått inn for å skape lavterskel tilbud for studentene, samtidig som de ønsker å synliggjøre rådgiverens tilstedeværelse på skolen. Noen av tiltakene er blant annet yoga, styrketrening, vaffel-torsdag og kaffeprat på puben. I dette intervjuet forteller Studentteamet om bakgrunnen bak initiativet og planene fremover. 

Av ​Vilde Malmberg Gimming 

Hvorfor oppsto Studentteamet?
SS: AHO har lenge hatt et ønske om å jobbe mer spesifikt opp mot studentvelferd, men har manglet ressursene. Mange av tiltakene som har blitt satt i gang nå, er et resultat av Covid-midler fra Kunnskapsdepartementet som skolen mottok i 2021. Midlene skulle blant annet være rettet mot diverse lavterskeltiltak for studentene. Vi i studieadministrasjonen ønsket å skape uformelle møteplasser der studentene kan møtes og snakke, både med oss og hverandre. 

Hva er det Studentteamet ønsker å oppnå med disse uformelle møteplassene?
SS: To begreper vi har stort fokus på når vi utarbeider disse tiltakene er lavterskel og synliggjøring. At studentene vet hvor de kan finne oss og at vi er kjente fjes blant dem. Det er jo studenter som ikke vet hvor studieadministrasjonen ligger, og derfor er det viktig at vi går ut og viser oss fram - her er vi og bruk oss! 

Kaffeprat på puben, der dere er tilgjengelige for en prat samtidig som dere deler ut boller og kaffe, har blitt ganske populært blant studentene. Hva var ideen bak dette initiativet?
SGF: Vi vet at noen studenter synes det er en høyere terskel for å komme opp til kontorene våre. Derfor drøftet vi hva vi kunne gjøre for at det skulle være lettere å komme i snakk med hverandre – derav initiativet på puben, hvor man får bolle og kaffe og er i en mer uformell setting, noe som kanskje skaper tryggere rammer for å snakke sammen, både med oss som studierådgivere og studentene seg i mellom på tvers av studieretningene. 

Hvordan ser dere for dere at Studentteamet vil jobbe fremover?
SGF: Vi ønsker å styrke samarbeidet med SAHO og ser på det som en veldig viktig del av arbeidet framover. Vi jobber også med å få et tettere samarbeid med SiO. De har så mange fantastiske tiltak, og vi ønsker å formidle de tydeligere til AHOs studenter. 

SS: En utfordring her på skolen er å synliggjøre oss selv digitalt, da det ikke eksisterer en god kommunikasjonskanal som når ut til alle studentene. Studentene bruker ulike kommunikasjonsplattformer og ikke alle får med seg e-post. En strategi er da å invitere lavterskeltilbud hvor vi er tilstede og tilgjengelig. Som nevnt ønsker vi et tett samarbeid med SAHO i den videre utviklingen av studentteamet. «Kaffe og boller i puben» kan f.eks. utvikle seg til å være temakvelder, o.l. En stor del av vårt arbeid er også veiledning og samtaler med den enkelte student eller grupper.  

STS: Nå til høsten kommer det også et kull som nesten ikke har vært på fysisk til stede på videregående skole, på grunn av Covid 19. Dette er noe vi kommer til å ha et stort fokus på. Vi arrangerer et oppstartprosjekt, med fokus på å ivareta de nye studentene, også med tanke på Covid situasjonen de kommer fra. Også studenter som har gått på AHO de siste årene, opplever vi at ønsker flere arrangementer der man kan sosialiserer med resten av skolen. Flere studenter har sagt til oss at de ikke kjenner medstudenter ut over sin egen klasse, som en følge av Covid – situasjonen. Dette er igjen et viktig argument for å organisere flere arrangementer for alle studenter fremover. Nå er vi i gang med å arrangere en påskeavslutning med bålpannetreff og grilling av pølser utenfor AHO, der studentene kan samles. 

Har dere lært noe av studentene, ved å oppsøke dem i større grad enn før?
SS: Vi ser at det fungerer å synliggjøre oss. Flere studenter har tatt kontakt etter pubmøtene, og da er hensikten med tiltaket oppnådd for vår del. Flere studenter kommer og går fra pubmøtene, men mange huker også tak i oss og spør om alt fra rent praktiske ting, til om de kan få en samtale. Det har vært noen veldig gode øyeblikk. 

STS: Det er også veldig lærerikt å få innblikk i studiehverdagen. Både om kursene, hvordan studentene opplever det og hvordan de har det. Vi får en god oversikt over studentmassen og da blir det lettere å senere, sammen med SAHO, sette inn tiltak som studentene har behov for. 

Er det andre måter å kontakte dere på, foruten å stikke innom puben? 
SGF: Dersom dere har generelle henvendelser angående sosiale tiltak eller innspill til nye tiltak, kan dere sende en epost til Studentvelferd@aho.no. Ønsker dere tilrettelegging eller en samtale, kan dere kontakte oss på epost eller telefon. Vi synes også det er veldig hyggelig at studentene kommer innom kontoret og er alltid åpen for en prat. 
 
Kontakt Studentteamet
For innspill om studentvelferd, tiltak og arrangementer o.l: 
studentvelferd@aho.no

Ønsker du veiledning og rådgivning, har spørsmål om permisjoner, kurs, tilrettelegging eller andre ting du ønsker å snakke med studierådgiver om:

Siv Svanåsbakken
Studierådgiver for master i arkitektur og internasjonal master i landskapsarkitektur.
e-post: siv.svanasbakken@adm.aho.no
tlf: +4795173102

Siv Taran Skaret
Studierådgiver for master i design og master i landskapsarkitektur.
e-post: siv.taran.skaret@adm.aho.no
tlf: +4741249509

Solvei Grimen Fosse
Studierådgiver for internasjonale studenter
e-post: solvei.grimen.fosse@adm.aho.no
tlf: +4792287717