Språk

NORDMAK – Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv

NORDMAK – Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv

Studiet har base på Arkitektskolen Aarhus, men foregår i tett samarbeid med AHO, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto-universitetet i Helsinki

NORDMAK er for deg som til daglig jobber med bevaring og som ønsker en faglig påbygning av din utdannelse. Du blir en frontløper i arbeidet med å forstå, forsterke og formidle den arkitektoniske kulturarven vi har i form av bygninger, byer, kulturmiljøer og landskap. Du tilegner deg kunnskaper om fagområdets teorigrunnlag, om undersøkelse og dokumentasjon, verdibasert arbeidsmetode samt prosjektledelse.
 
En uke i hvert av de fire første semestre tilbringer du i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland. Du får på denne måten en mulighet til at ble en del av et nordisk ekspertnettverk.
 
NORDMAK gjennomføres som et deltidsstudium over 2½ år og er tilrettelagt med henblikk på at skape synergi mellom deg og din arbeidsplass. Du kan bruke oppgaver og cases fra dit daglige arbeide som utgangspunkt for oppgaver i studiet. 
 
Søknadsfrist: 30. april 2018.
 
Kursstart: September 2018.
 
Læs mere om masterutdannelsen HER