Språk

Nytt styre ved AHO

Nytt styre ved AHO

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021. 

Departementet har oppnevnt Gunnar B. Kvaran til å være styreleder, og Mathilde Aggebo, Lisa Ann Cooper og Bård Vegar Solhjell til å være styremedlemmer ved AHO i neste periode. 

– Dette er  svært kompetente mennesker, så jeg er glad for at de har sagt ja til å sitte i styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo den neste perioden. AHO har høy kvalitet og er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Dette er det viktig å ivareta og videreutvikle, og det er jeg sikker på at de nye styremedlemmene vil bidra til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Styremedlemmer utnevnt av departementet:
Gunnar B. Kvaran: Direktør, Astrup Fearnley Museet. Styreleder.
Lisa Ann Cooper: Gründer og daglig leder, Leadership Foundation.
Bård Vegar Solhjell.
Mathilde Aggebo: Fagleder, Designskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). 

Varamedlemmer er Hege Schøyen Dillner og Jan Christian Vestre. 

I tillegg vil styret bestå av følgende representanter fra AHO: 

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:
Styremedlemmer: Gro Bonesmo, Peter Hemmersam, Solveig Sandness
Varamedlemmer: Andrew David Morrison, Steinar Killi
 
Teknisk/adm. Ansatte:
Styremedlem: Reier Møll Schoder
Varamedlem: Geir Jarle Jensen

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:
Styremedlem: Lise Amy Hansen
Varamedlem: Espen Surnevik