Språk

Søker etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019

Søker etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019

Oslo arkitekturtriennale (OAT) søker etter kurator og tema for den syvende utgaven av Oslo arkitekturtriennale, som skal holdes i Oslo høsten 2019. Utlysningen er åpen for søkere fra hele verden. Forslag må leveres på engelsk.
Med triennalen i 2019 ønsker OAT å fortsette å utforske arkitekturens rolle i fremtiden:

«Som en fysisk manifestasjon av politiske systemer, kultur og sosiale strukturer spiller arkitektur en viktig rolle i hvordan vi forstår og former samfunnene våre. I en tid hvor demokrati og eksisterende maktsystemer utfordres, og forandring er en stadig sterkere og akselererende kraft i verden, ønsker OAT 2019 å diskutere arkitekturens rolle og relevans i fremtiden,» heter det i utlysningsteksten.

Triennalens kurator vil ha det primære kunstneriske og akademiske ansvaret for å utvikle triennalens kjerneprogram, inkludert ansvar for et overordnet konsept, tematisk rammeverk og eventuell forskning knyttet til dette. Kuratoren vil samarbeide tett med triennales partnerinstitusjoner for å utvikle og produsere ulike deler av hovedprogrammet.
Søknadsfrist: 18 oktober 2017 (kl. 23:59)

Selv om OAT som begivenhet når et høydepunkt hver hvert tredje år, jobber triennalen gjennom hele treårsperioden for å utvikle innhold av høy faglig kvalitet. Hensikten er å ikke bare vise frem, men også utforske og, gjennom alternative og tverrfaglige prosjekter og praksis, undersøke spørsmål knyttet til arkitektur og byutvikling.
I 2016 befestet OAT sin posisjon som en av verdens viktige arenaer for formidling og diskusjon av arkitektoniske og urbane utfordringer. Dette er noe organisasjonen har som mål å opprettholde i 2019.

Mer informasjon om utlysningen er tilgjengelig på oslotriennale.no

Spørsmål fra eventuelle søkere kan sendes til submissons@oslotriennale.no innen 2. oktober. Svar vil bli publisert på oslotriennale.no fortløpende.
 
Foto: Kartverket/NIBO/Statens Vegvesen