Språk

Svar på opptaksprøve 1

Svar på opptaksprøve 1

Søkere som har tatt opptaksprøve 1 får vite om de kommer videre i uke 20-21.

Det blir sendt ut e-post med invitasjon til opptaksprøve 2 i uke 20-21. Også de som ikke har kommet videre får svar.

Vi ønsker alle søkere lykke til!