fbpx Arkitektur og kultur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arkitektur og kultur

Arkitektur og kultur

Arkitekturen utgjør en scene for menneskelig atferd. Den er både en intellektuell og materiell praksis, og uansett hvordan den blir definert vil arkitekturen fortsette å iscenesette aktiviteter, gi ly og organisere bevegelse samtidig som den påvirker oss perseptuelt. Som en følge av dette arbeider Arkitektur og kultur med å fremme forståelsen av og kunnskap om arkitekturens elementære og grunnleggende egenskaper – der fysiske rom skal utvikles og formgis.

Studentene oppmuntres til å søke lengre inn i samfunns- og kulturendringer. Til vår tids utfordringer, og til å reflektere over hvordan disse endringene på ulike måter har forandret vårt forhold til arkitektoniske rom og hvordan vi bruker dem. På denne måten skaper fagområdet en intellektuell arena der studentene kan samle og utvikle egne oppfatninger om arkitektur.

I Arkitektur og kultur søker vi mot en arkitekturbevissthet som søker å bygge et bærekraftig forhold til vår kulturelle og fysiske verden.

Medlemmer:
Per Olaf Fjeld
Lisbeth Funck
Rolf Gerstlauer
Matthew Anderson


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme