fbpx Arkitekturhistorie og teori | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arkitekturhistorie og teori

Arkitekturhistorie og teori

”De unge roper ikke – bør iethvertfald ikke rope ’tilbake til antiken’, men ’frem til klassisk aand og rytme’,” erklærte den unge arkitekten Herman Munthe-Kaas i 1919, snart en ledende skikkelse i norsk modernisme. Den berømte maksimen kan stå som motto for arkitekturhistoriens plass ved AHO. Arkitekturens temporaliteter og bygningers historisitet danner grunnlag for all undervisning og forskning organisert av Institutt for form, teori og historie. Det gjelder fra monumentene og deres resepsjonshistorie i første- og andre klasse og arkitekturteorienes historie i tredje klasse til våre forskningsbaserte masterkurs (”OCCAS-studio”) som med en forkjærlighet for arkivet gir aktualiserende fremstillinger over oversett historisk materiale i de fleste medier og formater.

På masternivå tilbyr vi også en omfattende portefølje fordypningskurs der vi borer i historiske og kontemporære fenomener innenfor pågående internasjonale forskningsprosjekter.

Diplomoppgavene er innrettet mot historiske undersøkelser med samtidig relevans. Institutt for form, teori og histories stab besørger arkitekturhistorieundervisningen i AHOs doktorprogram, og vi har en rekke Ph.d.-stipendiater som arbeider innenfor våre kjernefelt.

Medlemmer

Victor Plahte Tschudi, Mari Lending, Mari Hvattum, Tim Anstey, Mathilde Simonsen Dahl, Mathilde Sprovin,Tina Di Carlo, Natalie O’Donnel, Iver Tangen Stensrud, Ingmar Meland

Forskning foregår i regi av OCCAS (Oslo Center for Critical Architectural Studies) i pågående prosjekter som The Printed and the Built: Architecture and Public Debate in Modern Europe; Topos and Topography: Rome as the Guidebook City, og Place and Displacement: Exhibiting Architecture (se occas.aho.no).

Staben publiserer i de mest prestisjefylte internasjonale tidsskrifter og forlag.
 


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme