fbpx Økologi og materialitet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Økologi og materialitet

Økologi og materialitet

Økologi og materialitet formidler oppdatert kunnskap om forholdet mellom urbanisering, bygg, og miljø på en global, regional og lokal skala. Gruppen initierer kritiske studier av eksisterende og fremvoksende strategier for lavenergi- og lavutslippsbygg og -byer.

Medlemmer:
Tine Hegli, Professor
Marius Nygaard, Professor
Bjørn Normann Sandaker, Professor
Børre Skodvin, Professor
Nils E. Forsén,  Adjunct Professor
Jan Strumillo
Ute Groba
Lars Hamran
Marcin Wojcik

Les mer: Materials, Structure and Ecology


Andre fagområder:
Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon,

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme