fbpx Prosjektering i praksis | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Prosjektering i praksis

Prosjektering i praksis

Institutt for arkitektur har et hovedmål: Å utdanne praktiserende arkitekter. En stor del av måloppnåelsen handler om å gjøre studentene kjent med arkitekturvirksomheten og -utøvelsen og å simulere aspekter av denne gjennom kursene. Dette fører ikke til en slavisk etterligning av faghåndverket, men snarere å utvikle et kritisk blikk på hvordan praksis spiller sammen med det å utvikle nyskapende holdninger til sider av faget som mangler dette.

Medlemmer:
Christian Hermansen
Solveig Sandness
Jan Olav Jensen
Håkon Vigsnæs


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme