fbpx Storskala-arkitektur og urban design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Storskala-arkitektur og urban design

Storskala-arkitektur og urban design

Storskala-arkitektur er undersøkelser i forholdet mellom bygg og by, og vil spenne fra prosjektering av komplekse bygg til et strategisk nivå i en urban kontekst .

Prosjekter i en slik skala vil angå mange ulike aktører, og ha en offentlighet som krever en høy presisjon i argumentasjon og utforming.

Gjennom en kritisk lesning av en politisk, kulturell, sosial, økonomisk, fysisk, historisk kontekst, ønsker vi å utvikle en bevissthet og kompetanse om arkitekturens rolle i samfunnet.

Kursene vil ha som mål å utvikle nye arkitektoniske redskaper for byer i utvikling. Nye programmer og typologier blir en del av en utvidet arkitekturdiskusjon om prosjektenes relevans i byen.

Fagområdet omfatter kurstilbud og forskning på grunnundervisning- og masterkursnivå.

Kurs:

  • GK6
  • Komplekse Bygg
  • Master in Urbanism
  • Transformasjon
  • Endringsprosesser

 


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme