fbpx Ytelse og komputasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ytelse og komputasjon

Ytelse og komputasjon

Gruppen representerer de felles fagmiljøene tilknyttet RCAT og ACDL og står for en praksisorientert og undersøkelsesdrevet integrert tilnærming til undervisning og forskning med særlig fokus på inter- og transfaglig research-by-design og avansert komputasjonsdesign

Medlemmer:
Prof. Dr. Michael U. Hensel
Asst. Prof. Søren S. Sørensen
Joakim Hoen
Defne Sunguroglu Hensel
Sareh Sayidi
Les mer: Performance & Computation
 


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme