fbpx Parkering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte spørreundersøkelsen. ​​

Språk

Parkering

Parkering

AHO disponerer et antall P-plasser som er lokalisert til venstre og høyre for inngangsporten til skolen. Plassene er merket med AHO og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis (parkeringsoblat). Parkeringsoblatene utstedes av resepsjonen.

All parkering skjer på eget ansvar. Det er ikke tillatt å parkere lengre enn maksimum 24 timer. Parkeringsplassene overvåkes av Østlandske parkering. Parkering uten tillatelse vil medføre kontrollgebyr. Dette kontrollgebyret vil ikke bli ettergitt/slettet og vil måtte betales til parkeringsselskapet. Biler kan også bli tauet bort for eiers regning.


Parkeringsoblat - ansatte

Oblat tildeles alle tilsatte og festes på innsiden av frontruten. Oblaten gir tillatelse til å parkere hele døgnet på AHOs plasser.


Gjesteparkering

Parkeringsbevis for servicebiler og gjester fås i resepsjonen.


Unngå bot

For å unngå bot må du kjøpe parkeringsoblat i resepsjonen for kr 50,- til parkering utenom åpningstid.


Parkering inne i gården

AHO disponerer plasser for HC og elbiler inne i gården. Servicebiler med P-bevis kan parkere utenom oppmerkede plasser. Ved varelevering/-henting er det tillatt å parkere utenom oppmerkede plasser i maksimum 10 minutter.


Parkeringsoblat - studenter

Oblat kjøpes av studenter og festes på innsiden av frontruten. Oblatene gir tillatelse til å parkere i tidsrommet kl 1600 – 0700 på vanlige hverdager og hele døgnet i helger og på høytidsdager. Oblatet gjelder kun for skoleåret og ikke i sommerferien.


Parkeringsbestemmelser for sykkel, motorsykkel, moped eller lignende

Sykkelparkering skal skje i sykkelstativene mellom hovedinngangen og personalinngangen samt langs veggen utenfor. Det må påses at sykler ikke parkeres slik at de sperrer for personalinngang og hovedinngang og dermed forhindrer at lastebiler kan rygge helt inn til inngangene. Plassene skal kun benyttes for sykler som er i daglig bruk. Det er ikke tillatt å ”oppbevare” sykler, motorsykler m.v. på skolens område i sommerferien. De vil bli ansett som herreløse og kastet.


Handikapparkering

To av plassene inne i gården er reservert for handikappede. For å parkere lovlig på disse plassene må en i tillegg til parkeringsoblat fra AHO også ha HC-bevis utstedt av hjemkommunen eller Oslo kommune.