fbpx Institutt for arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for arkitektur

Institutt for arkitektur

Institutt for arkitektur har som mål å utdanne reflekterte arkitekter på internasjonalt nivå. Vår holdning til utdanning er en anerkjennelse av arkitekturfagets grunnleggende mangfold. Studentene utvikler et bredt spekter av metoder og en sterk individuell overbevisning. Den tradisjonelle arkitekturarven tilføres et eksperimentelt og fremtidsrettet fokus. Instituttet ønsker å sørge for å gi studentene den kompetanse og individualiteten som er nødvendig for å skape bygninger av aller høyeste kvalitet. Kurs i materialtektonikk og utforskningsrettet design gir grunnlag for forskningsbaserte studioer og studiobasert forskning. Dette i samsvar med vår tro på at den beste arkitekturen både er konkret og konseptuell.

Instituttet har om lag 20 vitenskapelige ansatte på heltid, og 20 deltidsansatte lærere og forskere. Hvert semester er instituttet vertskap for en internasjonalt anerkjent gjesteprofessor. Vi har nære bånd til en utvalgt gruppe skoler i Europa, Asia og Nord- og Sør Amerika.

Ansatte på instituttet