fbpx Opptaksprøve 2 - 2020 - Landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 - 2020 - Landskapsarkitektur

Opptaksprøve 2 - 2020 - Landskapsarkitektur

Publisert kl 09:00, 20.06.20                 
Innleveringsfrist kl 21:00, 20.06.20


Alle må besvare alle tre oppgavene sammen med Deloppgave 1.
Du skal kun besvare oppgaven dersom du har kommet videre til opptaksprøve i Landskapsarkitektur.
 

Opptaksprøve 2: Stein

Du skal gå ut i ditt nærmiljø og finne en (1) stein du liker. Du velger selv fasong, farge og utseende på steinen, men størrelsen bør være slik at den får plass i hånden din. Den samme steinen skal være utgangspunktet for alle deloppgavene. 
Du skal levere alle 3 deloppgavene samlet som en PDF i liggende A3- eller A4-format. Det skal fremkomme på hver side hvilken deloppgave det gjelder. Tegninger skal avfotograferes og legges i PDF-filen. Det skal være totalt tre A3 eller A4-ark i PDF-filen.
 
A:  Se og observere – Tegne steinen
Du skal lage to tegninger av steinen. I den ene tegningen skal du tegne hele steinen, og i den andre tegningen skal du zoome inn på steinen og tegne et utsnitt av den. Det viktigste i oppgaven er å få fram det karakteristiske ved steinen. Utover formen kan dette være dens struktur, linjer, mønster eller tekstur. 
Du vil bli evaluert på hvordan steinens karaktertrekk som struktur, linjer, eller mønster kommer frem i tegningen din, og ikke på selve tegneferdighetene dine. 
Begge tegningene skal være i sort/ hvit, og være samlet på ett liggende A3 eller A4-ark. Det er valgfri tegneteknikk.
Ca 1 time.
 
B: Objekt og form – Stein og papir 
I denne oppgaven skal du lage en modell av papir, som sammen med steinen blir til et samlet objekt. Du skal fotografere dette objektet mot en ensfarget bakgrunn. Stein og papir er to veldig forskjellige materialer i sin tekstur, hardhet, tyngde og konstruktive egenskaper. Du skal lage en modell hvor stein og papir inngår som materialer, og modellen skal undersøke og fremheve forskjellene og kontrastene i disse to materialene. Papiret må ha et bevisst forhold til steinen. Papiret skal være hvitt, og kan brettes, klippes eller krølles som du selv ønsker. Steinen kan plasseres over, mellom, ved siden av, inne i eller under papiret. 
Du vil bli evaluert på hvordan du eksperimenterer med de to materialene, og hvordan du setter de sammen til en felles komposisjon og form. 
Lever to (2) fotografier i liggende format fra selvvalgte vinkler av objektet. Begge fotografiene skal være samlet på ett liggende A3 eller A4-ark.
 
C: Stein, menneske og sted – Steiner i system
Vedlegg: Landskapsrom i A3
Vedlegg: Landskapsrom i A4
 
Du skal lage et sted hvor mennesker kan oppholde seg og utføre en aktivitet. Hva man skal gjøre på stedet er det du som definerer: det kan være et sted for opphold, lek, bading, trening, eller bare en sti ned til vannkanten eller til et utsiktspunkt. Det kan også være noe annet, bare din fantasi setter grensene. 
Ta utgangspunkt i steinen din og bruk den når du lager stedet. Du kan forestille deg at du enten bare har en stein, eller at du har mange eksemplarer av den sammen steinen. Du kan også forestille deg at steinen du har brukt tidligere er tilgjengelig i varierende, størrelse og form. Steinene kan settes sammen på ulikt vis, og danne et sted som muliggjør en ny bruk. Tenk at steinene må forholde seg til det eksisterende landskapsrommet, til vegetasjonen, vannkanten, himmelen eller noe annet du finner interessant i fotografiet. Lag en collage av det utleverte fotoet som viser stedet, og hvordan stedet brukes. Plasser inn en menneskefigur for å vise størrelsen og proporsjonen av stedet. 
Vi ser etter en innlevelse i hvordan det er å oppleve stedet og hvordan du tilrettelegger det for ny eller annerledes bruk. 
Du kan både lime på papir, bruke digitale hjelpemidler eller tegne direkte på bildet. Endelig levering er en (1) collage i PDF, på et liggende A3 eller A4-format. 

 

Innlevering av oppgaven:

Det er viktig at du leser innleveringskravene nøye. Sett deg godt inn i formatet på de ulike oppgavene, samt navngivning og størrelse.
Vi anbefaler at dere setter av ca en time for å sjekke at format og navn på oppgaven stemmer, samt selve opplastingen. Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp filene når fristen nærmer seg.
 
Om du får problemer med opplasting må du kontakte Opptakskontoret før fristen har gått ut.
Opptakskontoret kan nås på opptak@aho.no. Henvendelser etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til.

Krav til formen på oppgaven:
 • Alle oppgavene skal leveres på liggende A3 eller A4-ark, i PDF-format. 
  Tips: Det enkleste er å lagre filene i Word, som PDF. Der kan du også velge størrelse på Sideoppsett -> Størrelse -> A3 eller A4.
 • Film skal leveres i formatet .mov eller .mp4, og det er anbefalt at den ikke overstiger 60 MB.

Krav til navnet på filene i oppgaven:
Merk at alle filene skal begynne med søkernummeret i navnet.

Deloppgave 1, «Tre arbeider»:
 • 1 x PDF med 3 sider: 
  «søkernummer-deloppgave1-bilder» (Eks.: 123456-deloppgave1-bilder.pdf)
 • 1 x PDF med tekst (max 150 ord): 
  «Søkernummer-deloppgave1-tekst» (Eks.: 123456-deloppgave1-tekst-pdf)

  eller
  Video - .mov eller .mp4 (max 30 sekunder, anbefalt 60 MB):
  «søkernummer-deloppgave1-video.mp4» (Eks.: 123456-deloppgave1-video.mp4)
 
Deloppgave 2:
Merk at alle filene skal begynne med søkernummeret i navnet. Alle oppgavene må besvares, og skal leveres som PDF.
 • Oppgave A: 
  1 x PDF med 2 skisser på et liggende A3 eller A4-ark. 
  Navngi oppgaven: «søkernummer-deloppgave2A» (Eks.: 123456-deloppgave2A.pdf).
 • Oppgave B: 
  1 x PDF med 1-2 fotografier på et liggende A3 eller A4-ark. 
  Navngi oppgaven: «søkernummer-deloppgave2B» (Eks.: 123456-deloppgave2B.pdf).
 • Oppgave C: 
  1 x PDF med collage på et liggende A3 eller A4-ark. 
  Navngi oppgaven: «søkernummer-deloppgave2C» (Eks.: 123456-deloppgave2C.pdf).


Lever inn oppgaven her