fbpx Opptaksprøve 2: Deloppgave 1 & Praktisk info, 2020 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2: Deloppgave 1 & Praktisk info, 2020

Opptaksprøve 2: Deloppgave 1 & Praktisk info, 2020

Utskriftsversjon

Praktisk info om opptaksprøve 2 ved AHO

På grunn av omstendighetene vil ikke prøven foregå på skolen slik den pleier, men heller ta form av en ny digital hjemmeoppgave i to deler, hvor du allerede nå kan begynne å forberede deg. Både Deloppgave 1 og Deloppgave 2 skal leveres inn på en dato som er spesifikk for studieretningen du har kommet videre på:
 
Landskapsarkitektur: 20. juni
Design: 21. juni
Arkitektur: 22. juni  
Du har tidligere mottatt en e-post med hvilke(n) studieretning du har kommet videre på.
 
Link til innleveringsportal, samt oppgaveteksten til Deloppgave 2 vil bli publisert på aho.no kl 09:00 den gjeldende dagen. Du har 12 timer på å gjennomføre og levere inn opptaksprøven, og skal levere både Deloppgave 1 og Deloppgave 2 innen 21:00 samme kveld.
 
Vi anbefaler at du begynner på Deloppgave 1 i forkant, så du har tid til å gjennomføre Deloppgave 2 på selve prøvedagen. Under kan du se oppgaveteksten til Deloppgave 1, samt hvordan du kan forberede deg til Deloppgave 2.

 

Deloppgave 1: 3 Egne arbeider

Når man jobber som designer, arkitekt, eller landskapsarkitekt er det viktig at man kan sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, behov og ønsker, både for å kunne designe nye løsninger, objekter, byer, bygg eller landskap. Et bredt interessefelt og samfunnsengasjement er viktig i utdannelsen. I tillegg til hjemmeoppgaven skal du derfor sende inn 3 tidligere arbeider. Arbeidene er din mulighet til å si noe om hvem du er, hva du interesserer deg for, din bakgrunn og hvorfor du søker AHO. Det kan for eksempel være noe du har laget, en oppgave fra en annen utdannelse, et bilde som viser dine interesser eller hobbyer, en jobb du har hatt tidligere, en reise, eller noe annet. Du velger selv om det skal fremstilles anonymt eller ikke.

I tillegg til de tre arkene skal du skrive en tekst på maks. 150 ord eller spille inn en video på maks 30 sekunder, der du forklarer hvorfor du har levert inn akkurat disse arbeidene.
 
Innlevering:
Du skal vise ett bilde av hvert arbeide på hvert sitt ark med liggende format. Du kan velge selv om det skal være A3- eller A4-format på arkene.
Dersom du velger å skrive en tekst skal denne leveres på et eget A3- eller A4-ark.
 
Format for innlevering av tekst og bilder er PDF.
Format for innlevering av video er .mov. eller .mp4, maks 30 sekunders lengde.
 
Navnet på filene må være:
Bilder: «[ditt søkernummer] Deloppgave 1 – Bilder»
Tekst: «[ditt søkernummer] Deloppgave 1 – Tekst»
Video: «[ditt søkernummer] Deloppgave 1 – Video»
 
Merk at du skal velge enten tekst eller video.

 

Deloppgave 2: Ny tidsbegrenset hjemmeoppgave

Det er satt av én dag for hvert studium til å utføre en ny, tidsbegrenset hjemmeoppgave.
I tillegg til datamaskin, internettilgang, samt digitalt kamera eller kameratelefon, bør du ha følgende materialer tilgjengelig til opptaksprøven:
 
Hvis du har kommet videre til arkitektur: Hvis du har kommet videre til design:
 
Hvis du har kommet videre til landskapsarkitektur:
Hvite A3-ark, saks, kniv til å skjære papp, tape, lim, foretrukne tegnesaker (penn, blyant, tusj), minst 5 x A3 ensfarget eller hvit papp, fargeprinter
 
Materialer du har hjemme, slik som tegnesaker, papir, saks, papp, kniv, tape, lim og lignende.


 
10 A3-ark,120 gr hvitt papir. Ulike type tegneredskaper som du liker å bruke, f eks. blyant, kullstift, blekk eller tusj. I noen tilfeller kan en saks og hobbykniv være nyttig.
Tilgang på printer.
 
Oppgaven vil bli publisert på våre nettsider kl. 09.00 på datoen den skal foregå, og skal leveres sammen med Deloppgave 1 innen kl. 21.00. Vi anbefaler at du setter av hele dagen til å utføre oppgaven, og at du beregner god tid før innleveringsfristen.
Datoen er fastsatt for alle, og det vil ikke være mulig å utsette eller flytte opptaksprøven til en annen dag.
 
 
Dersom du har søkt flere forskjellige studier på AHO, må du levere Deloppgave 1 flere ganger. Du velger selv om du sender de samme filene, eller lager nye for hvert studium.
 
Ta kontakt med oss på opptak@aho.no om du har spørsmål.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Opptakskontoret
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo