SAHO: SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE

SAHO: SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE

SAHO er AHOs studentorganisasjon og vi ønsker å støtte diverse aktiviteter som studentene tar initiativ til. For tiden er det liten aktivitet utenom studiene, så her er det bare å være kreativ. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som vil vare over en viss tid, eller et enkeltarrangement. Noen eksempler er yoga, fotball, skidag, filmklubb og rebusløp.

Beløpet som blir tildelt er blant annet avhengig av hvor mange søknader SAHO har fått inn, aktivitetens natur (kan utstyr leies gratis andre steder?) og hvor mange som tar del i aktiviteten.

Alle søknader for studentinitiativ skal gå til SAHO. Dersom det søkes om penger fra AHO, vil det ikke være mulig å søke SAHO om penger.

Støtte fra SAHO skal ikke bidra til overskudd eller lønn til initiativtaker.
 
Følgende dokumenter sendes til SAHO:
 1. Eventuelt regnskap fra tidligere år, aktivitet eller arrangement
 2. Budsjett. Hvilke poster skal SAHOs midler dekke?
   
 3. Skriftlig søknad:
 • Hvem søker om penger?
 • Hva er formålet med arrangementet/aktiviteten?
 • Hvem er arrangementet/aktiviteten ment å være for?
 • Hva skal pengene gå til?
 • Hvilke andre steder er det søkt om penger?
 • Beløp
Senest to uker etter at arrangement/aktivitet er overstått, skal et resultatregnskap leveres til SAHO som viser hva støtten gikk til. Dette blir sammenliknet med budsjettet. Dersom det skulle være midler til overs fra SAHO, skal disse tilbakebetales. 

Ta gjerne kontakt med AU (Arbeidsutvalget) dersom du har spørsmål. Kanskje finner du også svar på  sio.no/foreninger
 
Send din søknad til:  SAHO@AHO.NO

Vi er her for å hjelpe deg!