Språk

Endringer i skriver-tjenesten!

Endringer i skriver-tjenesten!

Det er nå etablert en «print-shop» i 2 etasje, ved siden av grupperom 1.
 
IT avdelingen har tatt et initiativ til å samle alle utskrifts tjenester, kopi tjenester og plotter tjenester på et sted.
Dette gjelder ikke skrivere som er plassert ute i avdelingene og i administrasjonen.
 
Årsaken til at vi sentraliserer denne tjenesten er:
 
Sentralisert drift og bedre oppetid på tjenesten
Infotorget skal ta i bruk rommet bak sentralbordet
Redusere forstyrrelser i datasalene (A1 og A2) når det avholdes kurs der
Planlagt utvidet betjent plottertjeneste ifm semesterslutt 
Foreløpig er skrivere fra resepsjonen (infotorg) og datasalene flyttet til «print-shop».
I løpet av sommerferien vil vi også flytte alle plottere dit.
 
Det vil da også bli plassert 6 PC’er på ståbord i «print-shop» som vil kunne benyttes for utskriftsformål.