Språk

Kursregistrering for vårsemesteret 2017

Kursregistrering for vårsemesteret 2017

Kursregistrering for vårsemesteret 2017 er åpen i Studentweb.
Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs onsdag 23. november kl. 12.00
 
Alle kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHO sin studieplan
(Kurspresentasjonen ble filmet og kan ses her)
 
Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb
  • For de som skal velge studiokurs og fordypningskurs følg linken som dukker opp på forsiden av studentweb. Dere blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres. Dere prioriterer kurs for VÅR 2017 i semesterfanen HØST 2016. Vær oppmerksom på dette.
  • For de som skal velge diplom, pre-diplom eller obligatoriske kurs som ikke ligger i utdanningsplanen, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «vår 2017»
  • Opplever du problemer med å prioritere kurs beskjed til studieadministrasjonen.
 
Grunnundervisningen
Kursene du skal ta i grunnundervisningen er allerede lagt inn i utdanningsplanen din. Sjekk at det er korrekt kurs i korrekt semester. Når semesterregistreringen åpner etter kursopptaket er ferdig så er det ditt ansvar å huske på å melde deg til undervisning og eksamen før kurset starter til høsten.
 
Masternivå
Masterstudenter skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2 og 3). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er lagret før du logger ut. Det er ditt ansvar å påse at prioriteringen er lagret og at alt er på plass i studentweb før fristen er ute. Har du problemer kontakt studieadministrasjonen.
 
Kursinformasjon:  
Master i Landskapsarkitektur
Studenter på Master i Landskapsarkitektur melder seg opp til fagene som er knyttet til studieplanen.
 
Studenter på master i landskapsarkitektur i Tromsø melder seg opp til fagene som er knyttet til studieplanen.
 
Diplom / Pre-diplom
Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til våren. Dersom du skal ta pre-diplom skal du ikke prioritere fordypningskurs.
 
Skal du ta diplom vår 2017 må du legge til faget i din utdanningsplan i studentweb.
 
Tildeling av plasser på kurs
Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. AHO har også mulighet for å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen.
 
Viktig info:
Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med vår 2016 registrert i studentweb. Vi ber alle studenter sjekke sin egen studentweb for å se at alle studiepoenggivende resultater tatt ved AHO er registrert. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold/ex phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen før 23. november, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i StudentWeb. Det vil forhåpentligvis være klart til 1 desember. Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen 23 november vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.
Semesterregistreringen for vår 2017 vil være åpen etter at kursopptaket er offentliggjort.  
Spørsmål angående kursregistreringen kan rettes til studieinfo@aho.no