For studenter - InfoCorona

For studenter - InfoCorona

AHO har delvis åpnet for diplomstudentene. All annen undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler. AHO skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. 

 
AHO-studentene administrerer en Facebook-side for sosial kontakt, aktiviteter og arrangementer studenter i mellom. Følg med!

facebook.com/ahohelpsaho


Informasjon til studentene vedrørende gjennomføring av undervisningen høst 2020


Arbeidet med å planlegge semesterstart høsten 2020 er i gang.
Hovedmålet er å gjennomføre et tilnærmelsesvis normalt semester med de tilretteleggelser som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes smittevernkrav.

aho-front.jpg

Ledelsen ved AHO har vedtatt premisser for kursgjennomføringen høst 2020. Ledelsens premisser baserer seg på statlige forskrifter og retningslinjer samt føringer og indikasjoner for høsten gitt av statlige myndigheter. Det er viktig å minne om at retningslinjene for høstens undervisning kan endre seg hvis myndighetene endrer smittevernskrav.
 
Det er viktig for oss alle at dere forholder dere til de grunnleggende smittevernregler som gjelder ved AHO:

 • Bli hjemme hvis du er syk.
 • Vaske hender grundig og ofte.
 • Holde minst 1 meters avstand.
 • Små grupper fremfor store forsamlinger
 • Hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres 


AHOs ledelse har vedtatt noen premisser for undervisningen høsten 2020:

 • Alle studenter får tilgang til skolen og vil få mulighet til å arbeide her. 
 • Teorikursene på grunnutdanningen skal gjennomføres digitalt. Det samme gjelder fordypningskurs på masternivå. 
 • Verkstedene vil ikke være åpne slik de normalt er, men tid i verkstedene må bookes av studentene, eventuelt kursansvarlige hvis det gjelder prosjekter for et helt kurs. 
 • Verkstedkursene for 1. klasse og nye masterstudenter gjennomføres ikke, og maskinopplæring må planlegges pr prosjekt. 
 • Instituttene må samhandle med verksmestere slik at  oppgaver og workshops kan gjennomføres og at modellarbeidet som planlegges kan ivaretas med mer bruk av lettere/mykere materialer uten for avansert bruk av maskiner 
 • Biblioteket vil være åpent, men antallet leseplasser vil reduseres for å sikre tilstrekkelig avstand mellom brukere. Bordflater og andre gjenstander rengjøres etter bruk. Veiledning vil bli gitt digitalt etter avtale. 
 • Prosjektarbeid individuelt eller i små grupper. For samlinger anbefales inntil 20 studenter.  
 • Gruppereiser må unngås hvor studentene må sitte i trange biler/busser 
 • Utenlandsturer utgår høsten 2020 
 • Datasalene vil være tilgjengelig, men det blir lagt til rette for at hver av datasalen kun kan benyttes av inntil 20 studenter, samt at alle arbeidsflater blir rengjort når man overlater plassen til en annen student. S1 blir oppretthold som tidligere. I S2 vil det bli lagt til rette for 20 arbeidsplasser med «docking» mulighet mot stor skjerm for egen PC/MAC. Et antall «virtuelle grafiske datasal win-10 skrivebord» vil bli gjort tilgjengelig på forespørsel, for bruk både i og utenfor datasalen.
    

Viktige datoer vår og høst 2020:

 • Frist for å undervisningsmelde seg i Studentweb 24. juni
 • Frist for å søke om permisjon 10. august
 • Dato for supplering 11. august, kontinuasjonseksamen er 12. og 13. august,
 • Semesterstart mandag 10. august
 • Kursstart diplom onsdag 12. august
 • Nye masterstudenter begynner fredag 14. august
 • Nye 1.års studenter begynner mandag 17. august
 • Øvrige grunnkurs begynner mandag 17. august
 • Masterundervisningen 4. og 5. år begynner onsdag 19. august
 • Frist for semesterregistering og betale semesteravgift 1. september
 • Ekskursjonsuken er uke 41
 • Fordypningskursuke er uke 46
 • Dato for kontinuasjonseksamen  12. og 13. august 

 
Dere vil få detaljert informasjon i løpet av sommeren vedrørende gjennomføring for dine kurs og ditt program. Informasjonen vil legges ut på Moodle .

AHO har åpnet skolen for diplomstudentene


Regjeringen har besluttet at høyskoler og universiteter åpnes for en liten gruppe studenter fra 27.april. For AHO betyr dette at diplomstudenter som skal fullføre sin grad i vår og er avhengige av tilgang til verksted og bibliotekstjenester får adgang til skolen.

AHO sørger for å tilrettelegge slik at smittefaglige råd ivaretas og at kravet om at det ikke skal være mer enn fem personer samlet overholdes. Vi skal også sikre en fysisk avstand på minst to meter mellom alle. Vi understrekes at det fremdeles er svært viktig at dere fortsetter å følge de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene.
 
Åpningen gjelder bare for diplomstudenter. Vi vet at mange av dere ønsker å komme tilbake til skolen. Dette blir ikke mulig.
 
Den digitale undervisningen, digitale gjennomganger og eksamener vil videreføres ut vår semesteret. AHO WORKS er også avlyst.

Noen å snakke med? Vi er her for deg


Det er en uvanlig og merkelig hverdag for oss alle. Situasjonen påvirker alle studenter, både de som bor langt hjemmefra og har et begrenset og studenter som studerer i hjemkommunen. Studieadministrasjonen og Internasjonalt kontor er her for deg, selv om vi ikke er fysisk tilstede på campus. 
bilde-5.jpg

Kontakt oss om du trenger noen å snakke med eller om du lurer på praktiske ting i forbindelse med eksamen eller undervisning. Studierådgiverne og internasjonal koordinator er tilgjengelig via e-post, telefon og Zoom. Om du ønsker å ta en prat via Zoom, send en e-post for å avtale tid.

Hvem skal jeg kontakte?


Studierådgiver for arkitektur grunnkurs og landskapsarkitektur grunnkurs:
Elisabeth Mari Havig
bilde-8.jpg
emh@aho.no
+47 22 99 70 21


Studierådgiver for arkitektur masternivå og landskapsarkitektur masternivå:
Inger Helene Frivik
ih@aho.no
+47 22 99 71 61


Studierådgiver for design grunnkurs og masternivå:
Tove Carlsen
bilde-9.jpg
tove.carlsen@aho.no
+47 22 99 70 24


EVU - Seksjon utdanning, forskning, formidling
Marianne Staff Fredhjem
Marianne.Fredhjem@adm.aho.no
+4722997121


Internasjonal koordinator:
Ingvild Kristoffersen
bilde-10.jpg
international-office@aho.no
+47 22 99 70 46
 
SiO – Studentsamskipnaden i Oslo
SiO tilbyr konfidensielle samtaler over telefon, FaceTime eller som videomøte. Les mer her

---

Spørsmål og svar om hvordan koronaviruset påvirker deg som student på AHO:
Studentombudet


Hos Studentombudet kan du få råd og veiledning knyttet til utfordringer i din studiehverdag.
Du kan komme uten henvisning og tilbudet er gratis. Det er uforpliktende å ta kontakt, og vi har taushetsplikt.
Studentombudet
studentombudet@uio.no
452 98 992 / 22 85 74 48

Info fra Lånekassen


Mange studentar har mista inntekt frå deltidsjobbar som følgje av koronasituasjonen. Regjeringa har uttalt at dei vil hjelpe studentar gjennom ein vanskeleg økonomisk situasjon.
Tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa (lanekassen.no)

lanekassen-image_0.jpg

Nye økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen (regjeringen.no)

Lånekassen utvider søknadsfristen for lån og stipend for våren 2020
Fristen for å søke lån og stipend i Lånekassen for våren 2020 gikk ut 15. mars. For å hjelpe studenter som mister inntekter som følge av koronautbruddet, utvider Lånekassen fristen til 15. april. Det åpnes for nye søknader fra tirsdag 1. april.
 
Lånekassen utvider søknadsfristen for vårsemesteret med én måned til 15. april, dette som et ledd i å hjelpe studentene. De som ikke har søkt om støtte innen den opprinnelige fristen 15. mars, eller som ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret, kan søke.
 
– Utvidelsen av søknadsfristen er et første tiltak, men vi jobber videre sammen med Kunnskapsdepartementet for å finne flere løsninger, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.
 
Koronautbruddet og permitteringer i arbeidslivet har ført til at en del studenter mister sin deltidsjobb. Regjeringen varslet før helgen at de ønsker en ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronakrisen.

Mange har muligheten til å søke, og mange kan søke om mer
Det er cirka 95 000 studenter som studerer uten støtte fra Lånekassen dette studieåret. Det betyr at de finansierer utdanningen sin på annen måte enn gjennom Lånekassen. Hvor mange av disse som fyller vilkårene og har rett på støtte fra Lånekassen, er ukjent.
 
– I tillegg er det 25 000 av de som mottar lån og stipend fra oss i dag, som valgte å ikke søke om maksimal støtte da de søkte, kanskje fordi de hadde jobb ved siden av studiene og derfor bare trengte stipend. Disse kan nå søke på nytt om full støtte, hvis de ønsker, sier Funnemark.
 
De som søker og har rett på støtte, vil få etterbetalt lån og stipend fra semesterstart etter nyttår og frem til nå. For å ha rett til støtte fra Lånekassen må man etter dagens regler studere minst 50 prosent deltid.
 
Følg med på www.lanekassen.no/korona

Vil opptaksprøven bli påvirket av koronaviruset?


Hjemmeoppgaven, Opptaksprøve 1, vil i utgangspunktet ikke bli påvirket av situasjonen vi er i nå, da det er en oppgave som skal leveres digitalt. Oppgaven blir tilrettelagt så det er mulig å gjennomføre den hjemmefra, og den vil bli lagt ut på våre hjemmesider 1. april med innleveringsfrist den 23. april.
Det er litt tidlig å si hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker gjennomføringen av Opptaksprøve 2, men vi følger med på nasjonale råd og tilrettelegger den deretter. Søkerne som kommer videre til Opptaksprøve 2 vil få nærmere informasjon vedrørende dette. Lurer du på noe: opptak@aho.no

Eksamen


AHOs hovedprioritet er at våre studenter skal kunne gjennomføre semestret med de nødvendige vurderinger og eksamener.

AHOs styre har vedtatt nye midlertidige forskrifter for at undervisning og vurdering skal kunne gjennomføres i henhold til helsemyndighetenes restriksjoner. 


Eksamener AHO vårsemesteret 2020
- Får jeg tatt de eksamenene jeg skal våren 2020?
AHO prioriterer meget høyt å finne løsninger som gjør at alle studenter skal få gjennomført eksamen og ikke bli forsinket i studieløpet sitt. Dette kan innebære endring i både datoer og vurderingsformer som følge av endret undervisningsopplegg.
 
- Hvordan vil eksamen og øvrige vurderinger bli gjennomført?
Generelt:

 • Alle planlagte skriftlige eksamener gjøres om til digitale hjemmeeksamener over én dag og avholdes på samme datoer som annonsert. 
 • Fordypningsuke avholdes i uke 18 som planlagt 
 • Alle vurderinger i studiokurs skal i utgangspunktet være gjennomført innen 29.mai. Det er imidlertid åpnet for at presentasjoner/gjennomganger kan finne sted frem til og med 12.juni dersom det skulle være behov for dette i noen kurs og forutsatt at det er mulig å utføre sensur umiddelbart i etterkant. 
 • Det er enda viktigere enn vanlig å følge med på e-post og alle kommunikasjonskanaler som benyttes i undervisningen (Moodle, zoom, slack etc.) 
 • Emnebeskrivelser og studentweb vil bli oppdatert i tråd med endringer som blir gjort. 
 • Innleveringsfristen for diplom er 29. mai. Utfyllende info blir gitt direkte til kandidatene. 

- Hva skjer med obligatoriske aktiviteter?
Det kan hende at også obligatoriske oppgaver og aktiviteter må tilpasses noe. Info vil bli gitt av lærer.


- Sykdom, utsettelse, tilrettelegging
Våren 2020 tillater AHO egenmelding som dokumentasjon på fravær fra eksamen eller gjennomganger. Hvis du er syk eller i karantene på eksamen, kan du melde fra uten å legge ved legeattest. Du må melde fra om gyldig fravær i dette skjemaet . Informasjon om gyldig fravær finner du her
Frist: Før presentasjonen eller sluttgjennomgangen eller en uker etter hjemmeeksamen.
Studenter som har gyldig fravær på en ordinær eksamen eller tilsvarende kan få utsatt eksamen eller utsatt innleveringsfrist. (lenke: https://aho.no/no/studenter/eksamen/trekk-sykdom-ny-eksamen/utsatt-eksamen)
Kontakt din studierådgiver hvis du har spørsmål.


- Øvrige spørsmål om eksamen
Praktisk om vurdering i tilknytning til undervisning: lærer
Ved andre spørsmål kontakt studierådgiveren din

Zoom, vår digitale møteplass


ZOOM

Tjeneste for videokonferanser, undervisning og WEBINARER

Vi anbefaler alle å benytte denne tjenesten både i undervisningssammenheng, til møtevirksomhet og i privat sammenheng.
 
Tjenesten er enkel å bruke, og den stabil med hensyn til både god bilde og lydkvalitet, og den tilbyr mer funksjonalitet enn for eksempel SKYPE.
 
Det er mulig å gjøre opptak og man kan velge mellom ulike måter å gjennomføre en videokonferanse på (møte, WEBINAR etc).
Du kan invitere deltakere som ikke har egen ZOOM konto.
 
Lærere kan eventuelt gjøre opptak av video forelesningen og deretter laste opp opptaksfilen til BOX.COM og deretter gjøre den delte linken tilgjengelig i læringsplattformen (MOODLE).
 
Det eksisterer gode video veiledninger her

Du logger inn her: https://aho.zoom.us

Fra ZOOM klienten kan du opprette et møte i OUTLOOK (SCHEDULE) som du deretter sender til de som skal være med i møtet.

Tjenester for tilgang til private og felles filområder og digitale tjenester ved biblioteket  ved AHO.
I utgangspunktet er disse mappene og tjenestene kun tilgjengelig når man er koblet på AHOs nettverk.
For å få tilgang utenfor AHO må man laste ned en OPEN VPN klient (se link over) og logge seg inn med AHO brukernavn og passord. Da tror maskinen at den er koblet opp i AHOs nettverk med de tilganger man da har.
Veiledning

Deretter får du opp innlogging via FEIDE (FEIDE=AHO pålogging).
Velg «sign in»
1_8.png

2_7.png

Vi anbefaler:  at du logger inn fra lokal klient (PC/MAC/nettbrett) og ikke via VDI tilgang at du laster ned ZOOM klienten på din PC/MAC/NETTBRETT fra: https://zoom.us/support/download at du benytter ZOOM i stedet for SKYPE

PS!

If you need to divide your students into groups in a Zoom video lecture you can use the breakout room functionality. 
Please watch this video for more info
For this to work, all participants need to download and install the ZOOM-client and connect through the client.

Info fra IKT


AHO konto (passordendringer): 
Dersom det er behov for å endre passord fordi det utløper, kan du gjøre dette selv her

VPN tjenesten: 
Det er kun nødvendig å koble seg opp via VPN dersom du trenger tilgang til nedlasting av digitale publikasjoner fra biblioteket, tilgang til lisensserver og felles filområder ved AHO. Brukere av VDI løsning i administrasjonen trenger ikke å koble seg opp via VPN.

OPEN VPN-installasjon
VPN-tjenesten vil aktivere tilgang til ressurser og tjenester på AHO, som normalt bare er tilgjengelig når klienten / enheten din er koblet til det trådløse EDUROAM-nettverket på AHO.
Når du kobler deg til via VPN, vil klienten / enheten din "tro" at de koblet lokalt på AHO.
 
Oppsett for PC / MAC:
Koble til: https://openvpn.aho.no

Last ned OpenVPN-klienten og koble til URL’en ovenfor med ditt AHO-brukernavn og passord.
Oppsett for andre enheter er tilgjengelig på Moodle.
PS! Koble fra Open VPN forbindelsen når du ikke trenger den lenger.
 
MOODLE for faglig ansatte og studenter
Læringsplattformen er et godt utgangspunkt for dialog mellom lærere og studenter innenfor de enkelte kursene.
I løpet av neste uke vil ZOOM bli integrert med MOODLE slik at ZOOM mer sømløst kan benyttes til undervisning og tilbakemelding.
Moodle lisenser, programvare og tjenesteoversikt ,med veiledninger, her

Grafisk WIN 10 datasal desktop (GDAAS)
Vi kan tilby et begrenset antall virtuelle desktopp’er. Eget registreringsskjema er sendt ut til studentene.
 
Diverse informasjon:

Informasjon fra UNIT
Tips om undervisning over nett
 
For ytterligere informasjon ta kontakt med ikt-support@aho.no

For utvekslingsstudenter


TIL UTVEKSLINGSSTUDENTER
Hei,
Den alvorlige og uforutsigbare situasjonen vi står i utvikler seg raskt og UD har derfor kommet med nye reiseråd. UD fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Videre oppfordrer vår utenriksminister Ine Eriksen Søreide alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig. Se pressemelding fra UD her
 
På bakgrunn av dette, og på bakgrunn av at vårt naboland Danmark allerede har stengt grensene, anbefaler vi alle utvekslingsstudenter om å returnere til Norge så snart som mulig.
 
De fleste av dere vil kunne fortsette å følge undervisning online fra Norge. For de som ikke kan dette, jobbes det med andre løsninger.
 
Ikke nøl med å ta kontakt med Internasjonalt kontor.

Int. Office at AHO:
International-office@aho.no
+ 47 22 99 70 46

Adgang til bygget


AHO er stengt for studenter.

Verkstedstjenester


PS! Verkstedene er stengt fra mandag 6. april til og med 13. april.


Verkstedet er stengt for studenter grunnet korona. Vi har forståelse for at modellbygging og dine planer for dette oppleves annerledes. De ulike instituttene og kurs har nå endret sine modellkrav. Lytt til dine lærere.

bilde-3.jpg

Kun ansatte har tilgang til verkstedene, og vi forsøker å opprettholde de digitale produksjonsprosesser. Vi håper med dette å imøtekomme noen av behovene. Diplomstudenter og GK6 studenter vil bli prioritert.

Trafikken og fysisk kontakt må begrenses til det minimale, men verkstedet har lav terskel. Alle studenter og lærere kan ta kontakt ved behov. Enten pr telefon, epost eller i zoom-møter.
Roald: Telefon 91544277, roald.jenssen@adm.aho.no
Geir: Telefon 92240488, geirjarle.jensen@adm.aho.no
Thomas: thomasisak@adm.aho.no
Sverre: sverre.uhnger@adm.aho.no
Halvor: halvorhjort.guttu@adm.aho.no
 
Prisene på 3D-printing er redusert med 50%.
Laser og knivkutting, ny timepris kr 150.
Fresing, timepris kr 150 er uendret.
 
Bestilling av 3d-print fungerer som før via aho.no/3dprint
For de øvrige tjenestene har vi opprettet en midlertidig online-løsning. Det innebærer bla. at vi sørger for materialene. Dette er det vi har tilgjengelig:

 • Gråpapp: 700x1000mm, tykkelser: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm og 3mm (til kniv og laser)
 • Kapa/foamboard, hvit: 700x1000mm, tykkelser 3mm, 5mm og 10mm (til kniv)
 • Bølgepapp, hvit: 700x1200mm, tykkelse 2mm (til kniv og laser)
 • Isopor: 500x1000mm, tykkelser 100mm, 200mm, 300mm (til fres)
 • Grønt skum, brunt skum og gult skum: 500x1000mm, tykkelse 100mm. (til fres)

Ved behov kan vi også lage blokker av massivtre for fresing. Ta kontakt med oss for andre behov. Vi anbefaler også at dere benytter dere av velkjente butikker for modellmaterialer.


Hvordan bestille tjenester fra verkstedet: 

1. Last ned bestillingsskjema

(3d-print bestilles på vanlig måte, se over)
 
2. Fyll ut skjema
Åpne skjemaet i adobe acrobat og velg «fyll ut og signer».
Fyll ut og skriv en utfyllende beskrivelse av jobben under «notater»
NB! Viktig at vi får all info som trengs for å gjøre jobben.
 
3. Last opp
Last opp skjema og dxf/stl filer til Box,-link. Sendt til dere på mail, fra verksted@aho.no
 
4. Motta bekreftelse
Verkstedet sjekker skjema og filer. Hvis alt er ok, sender vi deg en bekreftelse på mail med estimat av pris og leveringstid. 
 
5. Jobb ferdig
Når jobben er ferdig vil du motta en mail med pris og info om når det kan hentes.
 
6. Henting av ferdige varer
Dette er det kritiske punktet for oss og eventuell smittespredning.
Varene kan hentes på AHO mellom kl 13 og 15

Den som henter må være helt frisk
Gå til personalinngangen og trykk på ringeapparatet merket «Verksted» så kommer vi og slipper dere inn.
NB! Husk bankkort for betaling

Biblioteket


Biblioteket er stengt for besøk og utlån, men våre digitale tjenester er åpne tilbud.
Se bibliotekets side for detaljer

PS! Du kan nå returnere bøker i kassa ved inngangen til verkstedene.

bilde-4.jpg

Info til ph.d.-studentene


Til alle ph.d.-kandidater ved AHO
Situasjonen for de fleste ved AHO er uoversiktlig og vanskelig, men AHO vil gjøre det skolen kan for å hjelpe ph.d.-studenter til å fullføre studiet etter planen så langt det lar seg gjøre.
 
Disputaser i 2020
AHO jobber med å legge til rette for å avholde alle planlagte disputaser,  og arbeider med bruk og tilrettelegging av digitale løsninger som sikrer både kravene til disputasen og smittevern. Er du i avslutningen av din doktorgrad og planlegger å disputere i 2020 kan du ta kontakt med disputas@aho.no for å høre hvordan opplegget rundt digital disputas jobbes med.
 
Spørsmål og tilbakemeldinger
Har dere spørsmål som dreier seg om studiet, progresjon eller andre ph.d.-relevante spørsmål kan disse rettes til forskningsadministrasjon@aho.no så vil vi svare så fort vi kan. Om du allerede vet at din progresjon som ph.d.-student vil bli forsinket grunnet koronoa-situasjonen ta kontakt med oss slik at vi er orientert.
 
Ph.d.-programmet og veiledning
Har du faglige spørsmål eller lurer på hvordan du skal planlegge ph.d.-studiet fremover anbefaler vi at du tar kontakt med din veileder eller du kan kontakte leder av ph.d.-programmet Tim.Ainsworth.Anstey@aho.no
 
Til ph.d.-studenter som også er ansatt som stipendiater
Stipendiater med barn under 12 år kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil AHO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis når du har et fravær på 10 dager eller mer i perioden. Stipendiater må sende den formelle søknaden til kjersti.coward@adm.aho.no, når skolene/barnehagene åpner igjen.


​Info for outgoing, incoming and degree-seeking students (pdf)


På vegne av beredskapsgruppen:
Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!