fbpx AHO lanserer internt nyhetsbrev | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO lanserer internt nyhetsbrev

AHO lanserer internt nyhetsbrevThe newsletter will be sent out in English as soon as possible. Due to short deadlines and extra pressure to ensure information and adaption to Covid.19 there hasn’t been capacity enough to translate. For the following monthly newsletters, we will do our best to publish and distribute the  newsletters simultaneously.
 

 
Samarbeid på tvers av skolen er et av hovedpunktene i strategien AHO 2025. Informasjon om saker det jobbes med i ledelsen, på instituttene, i administrasjonen og blant studentene er et viktig ledd i større forståelse mellom alle grupper i AHO-familien. Arbeid med å tilrettelegge for best mulig studie- og arbeidsforhold for studenter og lærere, planlegging av aktiviteter og dialog lider under hjemmekontor og hjemmeundervisning. Stadig skiftende retningslinjer fra helsemyndigheter og lokale tiltak har satt oss alle under stort press.
 
Her finner du en korte oppsummering av det som har skjedd på AHO i oktober, og noe av det som skal foregå i november.
LES NYHETSBREVET HER
 
Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere, på form, innhold og forslag til tema som skal formidles. Alle mottar en epost når nyhetsbrevet er publisert. Følg lenken i e-posten som leder til en egen side på aho.no. Vi håper initiativet tas vel imot. Det første nyhetsbrevet har ikke funnet sin form riktig ennå. Nyheter og informasjon skal tilrettelegges og utvikles, men vi håper denne utgaven kan bidra til å fylle behovet for å være orientert om det som skjer på skolen.
 
Tusen takk til alle bidragsytere.
 
Hilsen infogruppen på AHO