Språk

Kursregistrering vår 2019

Kursregistrering vår 2019

Kursregistrering for vårsemesteret 2019 er åpen i Studentweb. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs torsdag 29 november kl. 12.00.

Alle kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHOs studieplan. 

 
(Kurspresentasjonen ble filmet og vil bli gjort tilgjengelig. Vi sender ut link så fort den er klar)
(PDF av alle kurspresentasjoner er lastet opp i en egen mappe)
 
Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb

  • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Dere blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres.

Dere prioriterer kurs for VÅR 2019 i semesterfanen HØST 2018. Vær oppmerksom på dette.

  • For de som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «VÅR 2019»

Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, gi beskjed til studieadministrasjonen.

Er det tekniske problemer med registreringen kan henvendelsen sendes til Reier Møll Schoder 
Reier.Moll.Schoder@adm.aho.no Grunnundervisningen

Kursene du skal ta i grunnundervisningen er allerede lagt inn i utdanningsplanen din eller vil bli det innen semesterregistreringen åpner. Sjekk at det er korrekt kurs i korrekt semester. Når semesterregistreringen åpner etter at kursopptaket er ferdig, så er det ditt ansvar å huske på å melde deg til undervisning og eksamen før kurset starter til våren.

 
Masternivå

Master i Landskapsarkitektur
Studenter på Master i Landskapsarkitektur Oslo og Tromsø i sitt andre semester har allerede fag lagt inn i utdanningsplanen eller vil få det innen semesterregistreringen åpner.
 
Master i arkitektur
Masterstudenter skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2 og 3). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er registrert før du logger ut. Har du problemer, kontakt studieadministrasjonen.

Kursinformasjon:

Master i design (2 og 5 år)

Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs som beskrevet ovenfor. Studenter tatt opp til den 2 årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de er kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet.
 

Diplom / Pre-diplom

Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til våren (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs.
 
Skal du ta diplom vår 2019 må du legge til emnet i din utdanningsplan under semester «vår 2019» i Studentweb.
 

Tildeling av plasser på kurs

Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen.
 
Viktig info: Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med vår 2018 registrert i Studentweb. Vi ber alle studenter sjekke sin egen Studentweb for å se at alle studiepoenggivende resultater tatt ved AHO er registrert. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold/ex phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen før 29. november, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i Studentweb. Det vil forhåpentligvis være klart til 10. desember.  Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen 29. november vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.
 
Semesterregistreringen for vår 2019 vil være åpen etter at kursopptaket er offentliggjort.  

Vennlig hilsen
Studieinfo
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo school of Architecture and Design
Maridalsveien 29
Pb. 6768 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tel: 22 99 70 00/ Faks: 22 99 71 90
www.aho.no