fbpx Selvprogrammering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Selvprogrammering

Etter bestått grunnundervisning kan studenter få innvilget et selvprogrammert kursopplegg. Det gis anledning til ett selvprogrammert kurs i løpet av studiet. Studenter som går to-årig Master i landskapsarkitektur kan kun selvprogrammere i 2. semester.

Muligheten for selvprogrammering gjelder studiokurs (24 sp). Selvprogrammering av fordypningskurs kan kun skje i spesielle tilfeller.

Et selvprogrammert kursopplegg er ment for studenter med så gode bakgrunns­kunnskaper at instituttleder finner det forsvarlig å la studenten gjennomføre dette. Studenten kan ikke ha avvik i sin studieprogresjon. Institutt­leder har ansvar for å vurdere studentens faglige nivå og progresjon før en evt. godkjenning. Selvprogrammering kan i tillegg begrenses av instituttets kapasitet gjeldende semester.

Hvordan søke?

Søknadsskjema lastes ned her.

  1. Du søker semesteret før du ønsker å starte selvprogrammering. Frist for søknad følger de samme fristene som det ordinære kursopptaket.
  2. Skjemaet må være godkjent og signert av instituttleder og veileder. Det leveres til studierådgiver i studieadministrasjonen.
  3. Innen slutten av semesteret før du ønsker å starte selvprogrammeringen skal det foreligge et fullstendig program. Dette skal være signert og godkjent av instituttleder og veileder, med kopi til studieadministrasjonen
  4. I tillegg til å søke om selvprogrammering kan du prioritere kurs på ordinær måte.  
  5. Søknad om selvprogrammering og program levert etter fristene vil ikke bli godkjent.

Krav til programmet

  • Programmet skal inneholde formidling av prosjektet, tids­plan, omfang, krav til innlevert materiale og en datert plan for veiledning. Programmet skal være på minimum 8 sider.
  • Studenten er selv ansvarlig for å knytte til seg veileder. Veileder skal være ansatt ved AHO.
  • Dersom flere skal selvprogrammere i en gruppe, må alle levere eget program.
  • Studenten må gi beskjed dersom han/hun ønsker arbeidsplass på skolen.

Dersom programmet ikke godkjennes skal instituttleder orientere studenten om dette. Kopi av vedtaket sendes studieadministrasjonen.

Gjennomgang og sensur avtales mellom veileder og ekstern sensor. Studenten får beskjed om dato for sensur senest 4 uker før gjennomgang. Gjennomgang skal foregå før semesterslutt hvert semester. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp dette i dialog med veileder og ekstern sensor.