fbpx Semesterregistreringen for høst 2020 er åpen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Semesterregistreringen for høst 2020 er åpen

Semesterregistreringen for høst 2020 er åpen

Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 

Student i grunnundervisningen?

Det er ditt ansvar å sjekke at du har korrekt emne i din studieplan og at alt er korrekt i Studentweb. Er du ikke oppmeldt, skal du ikke ta kurs til høsten eller er du feiloppmeldt, gi beskjed til studieadministrasjonen - studieinfo@aho.no - så fort du kan.

Undervisningsmelding
Alle studenter må bekrefte at de ønsker plassen i kurset i utdanningsplanen. Dette gjøres i Studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til kursrommet i Moodle, e-postlister og kurslister, slik at lærere og skolen kan kontakte deg med informasjon om kursene du skal ta neste semester.

Eksamensmelding
For å få lov til å ta eksamen eller levere et prosjekt til vurdering så må alle melde seg til eksamen i studentweb innen fristen for semesterregistrering 1. september 2020.
 

Student på masternivå?

Masterstudenter må bekrefte at de ønsker plassene de har fått på masterkurs innen 24. juni. Alle studenter må betale semesteravgiften og semesterregistrere seg hvert semester for å beholde studieretten. Siste frist for semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september.

Under spalten «mine studier» og «min utdanningsplan» finner du kursene du har opptak til neste semester. Har du ikke fått opptak til noen kurs betyr det enten at du ikke har fullført alle grunnkursene du skal eller at alle kurs du søkte på er fylt opp. Angående kursopptak henvises det til AHO sin rutine for kursopptak.  

Undervisningsmelding
Alle studenter på master må bekrefte at de ønsker plassen de har fått opptak til innen 24. juni 2020. Dette gjøres i studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til epostlister og kurslister, slik at lærere og skolen kan kontakte deg med informasjon om kurset. Mange kurs har lange ventelister og vi ønsker at så mange som mulig får plass på kurset de ønsker. Om du ikke melder deg til undervisning innen fristen 24. juni vil plassen din bli fordelt videre til studenter som står på venteliste.

Eksamensmelding
For å få lov til å ta eksamen eller levere et prosjekt til vurdering så må alle melde seg til eksamen i studentweb innen fristen for semesterregistrering.
 

Skal du ta pre-diplom eller diplom?

Det er ditt ansvar å sjekke at du har diplom eller pre-diplom i din studieplan og at alt er korrekt i Studentweb. Er du ikke oppmeldt eller er du feiloppmeldt, gi beskjed til studieadministrasjonen - studieinfo@aho.no - så fort du kan.

Undervisningsmelding
Alle studenter som skal ta diplom må bekrefte at de ønsker plassen de har fått opptak til innen 24. juni 2020. Dette gjøres i studentweb ved å melde seg til undervisning. Når du melder deg til undervisning blir du koblet til kursrom i Moodle, kurslister og e-postlister, slik at lærere, veiledere og skolen kan kontakte deg med informasjon om diplom.

Eksamensmelding
For å få lov til å levere diplom til vurdering må alle melde seg til eksamen i Studentweb innen fristen for semesterregistrering 1. september 2020.
 

Semesteravgift 

Alle studenter ved AHO må betale semesteravgift for å beholde studieretten om de skal studere ved skolen høsten 2020. Faktura ligger i studentweb under «betalinger». Fakturaen må betales innen fristen for semesterregistrering.
Avgiftene til SiO og KopiNor er obligatoriske, mens avgiften til SAHI er valgfri å betale.

Skal du ta permisjon?
Skal du ikke studere ved AHO til høsten må du huske å søke permisjon. Søknadsskjema finner du her.

Mer informasjon om permisjon kan du lese om herFristen for å søke er 10. august.