fbpx Øvrig informasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Øvrig informasjon

Studer i utlandet er et offentlig nettsted for deg som vil studere i utlandet. Her får du hjelp og inspirasjon til å finne ønsket studiested, hjelp og tips til planlegging, og praktisk informasjon om det å bo i utlandet en periode, med mer.
 
ANSA – Association of Norwegian Students Abroad (http://www.ansa.no/) er en samskipnad, eller ”fagforening” for norske utenlandsstudenter. ANSA veileder deg gjennom hele prosessen fra planlegging og søknad til gjennomført studium, og har kontaktpersoner for alle utenlandske studiesteder der det finnes nordmenn. ANSA tilbyr dessuten forsikrings- og bankløsninger som er spesialtilpasset norske utenlandsstudenter.

Bolig i utlandet

Vertsskolene innenfor AHOs avtalenett bistår i de aller fleste tilfeller innkommende utvekslingsstudenter med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger, og så må du selv gå rundt og finne noe.

Oppholdstillatelse

I EU/EØS-land som inngår i Schengen-samarbeidet kan du oppholde deg i tre måneder uten visum eller oppholdstillatelse. Kontakt internasjonalt kontor ved studiestedet du er tatt opp til for informasjon om hvordan du søker om oppholdstillatelse for utvekslingsstudier over mer enn tre måneder. Dette ordnes vanligvis ved den lokale politistasjonen. Skal du utveksle innenfor Norden, trenger du verken søke om visum eller oppholdstillatelse. Les mer på HalloNorden.

Vær oppmerksom på at for innreise og studier i mange land utenfor Europa må du søke om visum og oppholdstillatelse på forhånd. Finn innreiseinformasjon og generelle reiseråd for ulike land på UDs landsider.

Trygd/forsikring

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og/eller stipend fra Lånekassen, er automatisk medlem i folketrygden. Les mer om rettighetene dine hos NAV.

Når du studerer i et annet nordisk land er du dekket av de sosiale forsikringsordningene i landet du er forlkeregistrert i. Les mer på Nordic Social Insurance Portal.

Skal du studere i EU/EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdekort. Kortet kan bestilles her, og gir deg rett til øyeblikkelig medisinsk behandling ved studielandets offentlige helsevesen. Reiseforsikring, tyveriforsikring eller annen forsikring ut over dette kan ordnes ved et vanlig forsikringsselskap. ANSA gir råd om forsikring, og tilbyr dessuten en forsikringspolise spesialtilpasset utenlandsstudenter.

Språkkurs

I mange av landene der AHO har utvekslingsavtaler, for eksempel Frankrike og Tyskland, gis undervisningen hovedsakelig på morsmål, og i liten grad på engelsk. Skal du studere i et land der du ikke kan språket, er det er fordel å lære seg litt før semesteret starter. Du kan ta et språkkurs før du reiser, og/eller et intensivkurs i landet du reiser til. Les mer om støtteordninger for forberedende språkkurs hos Lånekassen.

Språktester

Dersom studiestedet du ønsker å utveksle til krever dokumentasjon på engelskkunnskaper, er det lurt å bestille en TOEFL- eller IELTS-test i god tid. Disse testene aksepteres ved studiesteder over hele verden.

Her kan du lese mer om TOEFL og finne aktuelle testdatoer i Oslo.
 
Her kan du lese mer om IELTS, og finne aktuelle testdatoer i Oslo.

Stipender

 • Fulbright - stipend til studier i USA
 • Norge-Amerika Foreningen - stipend til studier i USA
 • Valle - stipend til studier ved University of Washington, Seattle
 • Legathåndboken - let etter skreddersydde stipender og legater for deg
 • Stipendbasen - søk etter stipend tilpasset din plan for utveksling

Andre nyttige ressurser

 • CIRRUS - designutdanning i Norden
 • Cumulus - internasjonal sammenslutning av universiteter og høgskoler innen kunst, design og media
 • EAAE – European Association for Architectural Education
 • Archi-Students – portal for europeiske arkitekturstudenter
 • Erasmus Student Network - internasjonal organisasjon for erasmusstudenter
 • Erasmus Norge på Facebook
 • Campus France – tips og inspirasjon til studier i Frankrike
 • PLOTEUS - Europakommisjonens portal til studier i Europa
 • Study in Europe - EU's profileringsportal for studier i Europa
 • Norske utenriksstasjoner
 • Sjømannskirken - også en slags utenriksstasjon