fbpx Velkommen til nytt semester | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Velkommen til nytt semester

Velkommen til nytt semester

Godt nytt år og velkommen til nytt semester! Her kommer viktig informasjon knyttet til semesterstart.
 
Undervisningsmelding og semesterregistrering
Fristen for å melde deg til undervisning for studenter i grunnutdanningen er 15. januar, men dette bør gjøres så fort som mulig. For studenter på masternivå var fristen 5. januar.
 
Frist for vurderingsmelding, semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar, og du vil ikke få utbetalt studielån før dette er gjort. Husk på at det kan ta opptil 5 dager før betalingen er registrert.  Hvis du ikke vurderingsmelder deg vil du ikke få mulighet til å gå opp til eksamen.
 
Moodle og e-postgrupper
Ved å undervisningsmelde deg blir du knyttet til kurset i Moodle og kommer på kursets e-postliste. I Moodle skal du finne informasjon om undervisningsstart, semesterplan, emnebeskrivelse (curriculum) og pensumliste.
 
Undervisningen starter 17. januar. Under for studenter på nettsiden ligger det en kalender der du finner viktige datoer for semesteret.   
 
Permisjon og tilrettelegging
Hvis du skal ta permisjon denne våren må du huske å søke om det innen 15. januar.
 
Du finner informasjon om permisjon, tilrettelegging og annen nyttig informasjon på nettsidene under For studenter.
 
Digital undervisning
Som det ble informert om før jul er det besluttet at det skal være digital undervisning ut januar. Det betyr at det ikke er fysisk undervisning på AHO, og dere skal følge digital undervisning og veiledning hjemmefra. 
 
Forhåpentligvis kan vi innføre mer normal undervisning fra februar, informasjon om dette kommer senere.
  
Salplassering
Dere får nærmere beskjed om salplasseringen når AHO igjen kan åpne for fysisk undervisning.
 
Studierådgivning
Har du spørsmål knyttet til din studiehverdag, studiesituasjon eller har behov for å prate med en rådgiver?
 
For studenter på master i arkitektur og internasjonal master i landskapsarkitektur (2 år), ta kontakt med Siv Svanåsbakken
For studenter på master i design og master i landskapsarkitektur (5 år), ta kontakt med Siv Skaret