fbpx Studentforsikring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studentforsikring

Vi anbefaler at studenter tegner egen forsikring, da studenter ved statlige høgskoler ikke er forsikret via sin utdanningsinstitusjon.

Staten er selvassurandør, hvilket innebærer at statlige institusjoner ikke kan tegne forsikringer for sine studenter.

Studenter ved universiteter eller offentlige høgskoler er yrkesskadedekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

hus-703x234.jpg