Språk

Torsdag, mars 7, 2019

09:00

Åpen forelesning: Øystein Aasan

I sin praksis undersøker Øystein Aasan forhold mellom hukommelse og tid, arkitektonisk hukommelse og rollen til tilskueren i relasjon til verket.
10:00 to 14:00

Velkommen til Åpen dag på AHO!

Interessert i å studere arkitektur, design eller landskapsarkitektur? Kom å prøv deg selv på opptaksprøver og se AHO på innsiden!