Språk

Onsdag, august 14, 2019

10:00 to 16:00

Studiestart for førsteårsstudenter: program

Mandag 12. august         
09:00 to 16:00

M-WORKS (design)

09:00

Semesterstart - masternivå

Semesterstart for masterstudenter ved AHOSe de engelske nettsidene for mer info