fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Fredag, november 29, 2019

14:00

Boklansering: "Louis I. Kahn - The Nordic Latitudes" / Per Olaf Fjeld & Emily Randall Fjeld

Welcome to the book launch of "Louis I. Kahn - The Nordic Latitudes" by Per Olaf Fjeld & Emily Randall Fjeld.