Tirsdag, januar 14, 2020

12:00 to 15:00

Mottak/fadderuke for nye internasjonale studenter

10th January: 10.00 – 11.30:  Information meeting in Group Room 3.