Språk

ASPELIN RAMM-PRISEN 2019

ASPELIN RAMM-PRISEN 2019

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Konkurransen vurderer masteroppgaver innenfor fagområdene eiendomsutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, ingeniørfag, økonomi og planlegging. Konkurransen er rettet mot masterstudenter som utdanner seg i Norge, og norske studenter som utdanner seg i utlandet. Kun godkjente masteroppgaver fra 2018 og 2019 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter og byplanlegging.

Mer info her
Facebook event her
Påmeldingsfristen til Aspelin Ramm-prisen er mandag 5. august.
Påmeldingsskjema her