Språk

SiO: tilbud for studenter

SiO: tilbud for studenter

Hvis du som AHO-student betaler semesteravgift til SiO får du tilgang til en rekke velferdstilbud for studenter.Kontakt:
22 59 68 00 // www.sio.no