fbpx Studentweb | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studentweb


I Studentweb finner du din personlige utdanningsplan. Der bekrefter du utdanningsplanen din for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Du er selv ansvarlig for å melde deg til undervisning og eksamen.

Du benytter også Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer og kontonummer. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. september.

a_2015aho_firstbatch_nr_37_s_.jpg