Språk

Master i landskapsarkitektur (5 år) AHO/UIT

​UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur.  

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved AHO hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget.

Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:
  • Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
  • Systemer: naturlige og menneskeskapte systemer
  • Fellesrom: offentlige og allmenne rom


Se video om det nye studiet her

 

 

Frister

1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse og videregående utdanning fra land utenfor Norden.

3. april Hjemmeoppgaven blir lagt ut på aho.no. Klikk her for å se oppgaven

15. april: Opptak til 1. år, for søkere med generell studiekompetanse.

(Mer informasjon under Søking og opptak)

 

Kontakt

Ved spørsmål om studieprogrammene, kontakt studieinfo@aho.no / 22 99 70 00