Språk

Hjemmeoppgave 2010

Hjemmeoppgave 2010

Oppgavene leveres digitalt på http://opptak.aho.no/moodle
Nedenfor finner du syv forskjellige oppgavetekster. Ingen av oppgavene har noen bestemt løsning.

Les alle oppgavene nøye og besvar tre av dem.
Vi anbefaler at du tar deg god tid, forsøker deg frem med ulike løsninger på hver av oppgavene og arbeider med besvarelsen slik at ideene kommuniserer godt.

Oppgavene skal besvares ved hjelp av visuelle teknikker; f.eks. modell, collage, illustrasjon, tegning, fotografi eller video (maks 30 sekunder). Oppgave 7 skal bygges.

Hver av oppgavene skal løses på 1-3 sider i liggende format eller evt. som video. Når og hvis du arbeider i modell må du fotografere oppgaven slik at det blir fotografiene som utgjør selve besvarelsen.
 

OPPGAVER

Oppgave 1: Krysning
Tenk på to ulike gjenstander. Gjenstandene skal ha forskjellig karakter og kunne benyttes i ulike sammenhenger.
Forestill deg så en krysning mellom disse to gjenstandene; beskriv hvordan den nye gjenstanden ser ut, hva den kan brukes til og hvordan den fungerer.

Oppgave 2: Kjærlighetskonstruksjon
Visualiser begrepet kjærlighetskonstruksjon. I tillegg til visualiseringen skal du gi arbeidet en tittel på maks 5 ord.

Oppgave 3: Objekt
Tenk deg at du sitter på toget og er på vei til en fødselsdag. Du oppdager at gaven ligger igjen hjemme og alt du har i lommene er en fyrstikkeske og en limtube.
Løs problemet i den situasjonen du er i.

Oppgave 4: Opplevelsesscenario
Visualiser et scenario hvor du går gjennom tre rom, for hvert rom skal opplevelsen intensiveres. Det kan være rommene eller det de inneholder som påvirker opplevelsen.

Oppgave 5: Time
lag Visualiser det forventningsfulle i å vente. I tillegg til visualiseringen skal du gi arbeidet en tittel på maks 5 ord.

Oppgave 6: Koblinger
Lag et diagram eller en enkel visuell fremstilling som beskriver en mulig sammenheng mellom følgende ord:
Gresskar – Heisekran – Løp – Søvnig – Mellom
Fremstillingen kan inneholde de fem ordene og løsrevne bokstaver, men ikke andre ord.

Oppgave 7: Konstruksjon
Bygg en bue som er 50 cm høy og som har et spenn på 50 cm, dybden på konstruksjonen kan du selv bestemme.
Du kan benytte hvilke/hva slags materiale du selv vil, men du har ikke lov til å benytte lim i konstruksjonen.
Den ferdige buen skal kunne bære en last på 1 kg (feks melpose).
Fotografer den ferdige buen og vis hvordan den er bygget.
 

INNLEVERING

Om utforming og innlevering av oppgavene:
Besvarelsen skal leveres digitalt innen 11. mai 2010 kl 24.00. Dette innebærer at du må scanne materialet (dersom materialet ikke er i digitalt format) og lagre det som en pdf-fil.

Digital innlevering skjer gjennom http://opptak.aho.no/moodle. Her vil du finne mer informasjon om hvordan du registerer deg og hvordan du laster opp dine filer.

Den totale filstørrelsen skal ikke overskride 60 MB. Benytter du video som teknikk skal videoen leveres som egen fil på maks 30 MB, og lengden på videoen skal ikke være lengre enn 30 sekunder. For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du sjekke at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming.

Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring med å lage pdf-format og med selve innlastingsprosessen slik at du slipper at noe går galt i siste øyeblikk. Du kan oppdatere/revidere materialet du har lastet inn frem til innleveringsfristen.

Det leverte materialet skal være anonymt og ikke identifiserbart. Navn, bilder av deg selv og lignende må derfor ikke forekomme i det innleverte materialet.

Du skal kun bruke det sekssifrede søkernummeret du har mottatt fra Samordna opptak som ID. Identifiserbart materiale vil ikke bli vurdert.

Husk at du også må søke om opptak gjennom Samordna opptak innen 15. april!.