Språk

Hjemmeoppgave 2012

Hjemmeoppgave 2012

Nedenfor finner du 5 forskjellige oppgaver. Du skal kun besvare 3 av dem.

Les nøye gjennom alle oppgavetekstene. Velg tre av oppgavene du vil arbeide med. Ta deg god tid og forsøk deg fram på ulike måter. Alle oppgavene kan besvares på ulike måter og det finnes derfor ikke en fasit for oppgavene. Finn ut hvordan dine ideer kan formidles på best mulig måte. Vær inspirert og reflektert og bruk fantasien din.

Dersom ikke annet er spesifisert i oppgaveteksten, kan du fritt velge den teknikken du bruker for å besvare oppgaven. For eksempel kan du tegne, bygge modeller, lage collage, fotografere, filme (maks 30 sekunder) eller benytte andre teknikker.

Hver av oppgavene skal lagres som et eget PDF dokument i liggende format. PDF dokumentet kan inneholde flere sider, men skal ikke overstige 60mb i størrelse. For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du forsikre deg om at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming. Anbefalt oppløsning er 1920 x 1200 piksler.

Der oppgaveteksten tillater det, kan du i stedet for en PDF fil levere en film på maks 30 sekunder. Filmen skal ikke overstige 60mb i størrelse og skal ha en oppløsning på minst 640 x 480 piksler.

Dersom du arbeider i modell, må du fotografere modellen og bruke fotografiene til å besvare oppgaven. Fotografiene leveres da også som et PDF dokument slik det er beskrevet over.

Alle dine tre besvarelser skal leveres digitalt. Nederst i denne oppgaveteksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg nøye inn i denne beskrivelsen så tidlig som mulig slik at du unngår tekniske problemer ved innsendingen.

AHO synes det er bedre at du leverer en oppgave du kanskje føler du kunne arbeidet mer med, enn at du lar være fordi du er usikker på resultatet. Stol på evnene dine. Leverer du tidlig har du mulighet for å forbedre og komplettere oppgavebesvarelsen så mange ganger du selv ønsker fram til 2. mai klokka 15.00.
 

OPPGAVER

AHO legger fram 5 ulike oppgaver. Du skal velge og besvare 3 av oppgavene.

1. Kroppen i rommet
Forestill deg eller finn et rom du liker og utforsk rommet med din egen kropp.
Visualiser så dine opplevde bevegelser og oppdagelser.

Teknikk: Valgfri.
Gi besvarelsen din en tittel på maksimum 5 ord.
 

2. Kart
Lag et kart som beskriver et viktig hendelsesforløp. Kartet trenger ikke å være i målestokk, men hendelsen skal framstilles systematisk. Kartet skal kunne brettes sammen, og måten det brettes på skal ha en sammenheng med innholdet i kartet.

Teknikk: Kartet utføres i valgfri teknikk.
Lag deretter en billedserie (maks 10 bilder) eller filmklipp (maks 30 sek) som viser kartet fra utbrettet til sammenfoldet tilstand.
Gi kartet et navn på maksimum 5 ord.
 

3. Fra rom til flate
Prøv å formidle din opplevelse av en selvvalgt gjenstand, et rom, eller et landskap. Formidlingen kan gjerne være overraskende og personlig.

Teknikk: Du kan tegne, male, lage en collage eller bruke fotografier. (maks 4 bilder).
Gi arbeidet en tittel på maksimum 3 ord.
 

4. Superhelt i knipe
Tenk deg at du er en superhelt som har mistet superkraften sin. Du skal sloss mot din erkefiende i nær framtid. Bygg et redskap som erstatter den tapte kraften.

Teknikk: Redskapet bygger du i en modell som skal vises på to bilder (fotografier).
Forklar redskapets bruksmåte og form gjennom bruk av ytterligere to bilder med tilhørende billedtekst på maksimum 15 ord hver.
Gi redskapet et navn på maksimum 3 ord.
 

5. Gjenbruk og redesign
Finn en eller flere gjenstander, hjemme eller i dine omgivelser, som ikke lenger er i bruk eller som er gått i stykker. Plukk gjenstandene fra hverandre og sett dem sammen slik at du får en gjenstand med en ny form og som tjener et annet formål.

Teknikk: Valgfri.
Dokumenter den nye gjenstanden ved hjelp av maksimum 4 fotografier.
Lag en tekst på maksimum 15 ord som forklarer formålet med den nye gjenstanden.
 

INNLEVERING

Innleveringsportalen åpner 13. april og du kan levere besvarelsene dine frem til 2. mai kl 15.00.

For å levere hjemmeoppgave må du ha søkt gjennom Samordna opptak. Det er ditt sekssifrede søkernummer gitt av Samordna opptak som er din identitet gjennom opptaksprøveprosessen her ved AHO.

Besvarelsen leveres digitalt enten som pdf-fil eller videoklipp (se spesifikasjonene i starten av dette dokumentet). Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring både med å lagre pdf-format og videoklipp og du blir kjent med selve innlastingsprosessen slik at du slipper å uroe deg for at noe skal gå galt i siste øyeblikk.

Du har anledning til å oppdatere/revidere materialet du har lastet inn, så du behøver ikke være engstelig for at du leverer fra deg noe du ikke føler deg ferdig med.

Siste innleveringsfrist er onsdag 2. mai 2011 kl.15.
 

MERKING AV MATERIALET

Hver oppgavebesvarelse skal leveres som egen pdf-fil (maks 60mb per fil) eller selvstendig videoklipp (maks 30 sekunder og 60mb per fil). Oppgavene skal i selve dokumentet og i fil-navn merkes med ditt søkernummer fra Samordna opptak og oppgavens tittel. Se eksemplene nedenfor:

PDF fil: 123456_oppgave 1_kroppen i rommet.pdf
Video fil: 123456_oppgave 1_kroppen i rommet.mp4 (eller .avi / .mov)
 

ANONYMITET

Det leverte materialet skal være anonymt og ikke identifiserbart. Navn, bilder av deg selv og lignende som gjør at man kan identifisere søkeren må derfor ikke forekomme i det innleverte materialet. Du skal kun bruke det sekssifrede søkernummeret du har mottatt fra Samordna opptak som ID.
 
NB! IDENTIFISERBART MATERIALE VIL IKKE BLI VURDERT!