Språk

Hjemmeoppgave 2013

Hjemmeoppgave 2013

Nedenfor finner du årets hjemmeoppgaver for søknad om opptak til master i arkitektur og/eller master i industridesign ved AHO.


Det er i år gitt tre oppgaver og du må besvare to av disse i henhold til spesifikasjonene som er gitt.
Besvarelsen leveres digitalt på http://opptak.aho.no/moodle innen mandag 6. mai kl. 14.00.
 

GENERELL INFORMASJON:

Les nøye gjennom alle oppgavetekstene og velg de to oppgavene du vil arbeide med.

Det finnes ingen fasit og oppgavene kan besvares på ulike måter. Finn ut hvordan dine ideer kommuniserer på best mulig måte. Vær inspirert, reflektert og bruk fantasien.

Hvis ikke annet er spesifisert i oppgaveteksten er det lagt opp til valgfri teknikk av besvarelsen; tegning, maling, bygging av modell, collage, foto, film (maks 1 minutt) eller annet.

Hver av oppgavene skal leveres som pdf-dokument i liggende format. Pdf-dokumentet kan være på flere sider, men skal ikke overstige 60mb. For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du sjekke at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming. Anbefalt oppløsning er 1920 x 1200 piksels.

Der oppgaveteksten tillater det, kan du i stedet for et pdf-dokument levere en film på maks 60 sekunder. Filmen skal ikke overstige 60mb og ha en oppløsning på minst 640 x 480 piksels.

Dersom du arbeider i modell må du fotografere oppgavebesvarelsen slik at det blir fotografiene som utgjør selve besvarelsen. Fotografiene leveres som et sammenhengende pdf-dokument som beskrevet overfor.

Begge besvarelsene skal leveres digitalt. Nederst i denne oppgaveteksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg nøye inn i dette så tidlig som mulig slik at innleveringen din ikke blir hindret av tekniske problemer

Det er bedre at du leverer en oppgave enn at du lar være fordi du er usikker på resultatet! Stol på de kreative evnene dine.

Du kan gå inn i Moodle og endre innleveringen din fram til 6. mai kl 14.00.
 

OPPGAVER:

1.Trang fødsel
En melkekartong skal gjennom et nålehull. Lag en fotoserie eller film av hendelsen.

Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller film maks 1 minutt.
 

2. Klapperslange, sovedyr, kulefisk, hengeape... ...vet du hvordan ser ut, men hva med en skapku?
Illustrer med tegning, maling eller collage din versjon av en skapku.

Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider.
 

3. Flatpakket
Lag en struktur, konstruksjon eller installasjon som med en enkel mekanikk kan reises opp fra flatpakket til utfoldet tilstand. Bygg i valgfri teknikk. Lag en fotoserie eller film som viser stadiene fra flat til utfoldet. Gi din struktur, konstruksjon eller installasjon et navn.

Innlevering: Pdf-dokument, maks 3 sider, eller film maks 1 minutt.
 

To av oppgavene skal besvares.
 

INNLEVERING:

Innleveringsportalen åpner 10. april og stenges mandag 6. mai kl. 14.00.

For å levere hjemmeoppgave må du ha søkt gjennom Samordna opptak. Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.

Besvarelsen leveres digitalt enten som pdf-fil eller videoklipp (se spesifikasjonene i starten av dette dokumentet). Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring både med å lage pdf-format / videoklipp og du blir kjent med selve innlastingsprosessen.

Du har anledning til å oppdatere og revidere materialet du har lastet inn fram til portalen stenges.
 

Merking av innleveringen:
Hver oppgavebesvarelse skal leveres som egen pdf-fil (maks 60mb per fil) eller selvstendig videoklipp (maks 60 sekunder og 60mb per fil).

Oppgavene skal i selve dokumentet og i fil-navn merkes med ditt søkernummer og oppgavens tittel, som for eksempel:
Pdf fil:              123456_oppgave 1_trang fødsel.pdf
Video fil:          123456_oppgave 1_trang fødsel.mp4 (eller .avi / .mov)
 

Anonymitet

Oppgavene du leverer skal være anonyme og ikke identifiserbare. Du må kun benytte søkernummeret ditt.
Navn, bilder av deg selv og lignende som gjør at du kan identifiseres må ikke forekomme.

Identifiserbart materiale blir ikke vurdert.