Språk

Master i design (5 år)

Info om opptak

Master i design er et femårig studieprogram. AHO tilbyr ikke bachelorgrader, men de tre første årene av studiet (grunnutdanningen) tilsvarer bachelornivå. Etter å ha gjennomført grunnutdanningen er studentene kvalifisert til opptak på masterstudier på andre utdanningssteder – eller de kan fortsette til master på AHO.

AHO tar også opp studenter som har relevante designutdanninger gjennom en egen innpassning til masternivået (det 2-årige studieløpet). Undervisningen på masternivå gjennomføres på engelsk.

Designstudiet tilbyr et ‘hybrid-miljø’ som utdanner spesialiserte studenter med felles grunnlag i designtenkning. Studentene velger selv graden av spesialisering eller hybridisering i løpet av studiet.

I alle fem studieårene arbeider studentene med eksterne miljøer og virksomheter, og med forskning og utvikling på Institutt for design.

En fullført master i design gjør studentene kvalifisert til å gå inn jobber på toppnivå i internasjonale relevante designmiljø, med en spesialisering i nøkkelområdene industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign, i tillegg til perspektiver fra systemorienteringen.
 

bli_designer.jpg                    AHO Design har laget en nettside for deg som er nysgjerrig og vil vite mer om faget. Interessert i å forandre fremtiden? Les mer om studiet, se bilder av prosjekter og les om yrkesmuligheter her​

 

 

Grunnundervisningen

På grunn-nivå får studentene undervisning i metoder, verktøy og kunnskap. Studentene utvikler praktisk erfaring i et studio-basert miljø, utforsker verktøy og materialer, estetikk og formgiving. Studentene lærer eksperimentelle og kreative metoder i tillegg til ulike tilnærminger til designprosessen.

Det tilbys kurs i designmetode, datastøttet design, og spesifikke verktøybaserte felt. Kursene omfatter tegning, tre- og metallverksteder, CAD og et bredt tilbud av relevante software innen grafikk, kommunikasjons- og interaksjonsdesign, film, 3D og rapid prototyping og digital produksjon

Det første året gir en generell innføring i designområdene, designprosessen, designpraksis, kreativ produksjon og utforskning – samtidig som studentene orienterer seg innen de tre spesialiseringsområdene. De to neste grunnundervisningsårene gir en introduksjon til fysiske produkter, interaktive produkter, tjenester og opplevelser.

I det siste semesteret før masternivået får studentene en introduksjon til systemorientert design. Deretter velger studentene interesseområde og spesialisering. Designprosjektene settes i en bredere kontekst og støtter studentene ved overgangen til masternivået av studiet.

Alle kursene i grunnundervisningen er obligatoriske. Studentene kan likevel i økende grad orientere prosjektene sine i retning av en spesialisering. Særlig gjelder dette i den siste delen av studieløpet. Grunnundervisningen foregår hovedsakelig på norsk.
 

Masternivå

Master-nivået er et to-års studieløp og studentene forventes å ha grunnleggende verktøy og en generell forståelse for designmetode, tilnærming og tenkemåter. Masternivået er i hovedsak lagt opp for AHO-studenter som har fullført grunnutdanningen. I tillegg kan studenter med relevant utdanningsbakgrunn annen steds fra kvalifisere for opptak. Masternivå-undervisningen foregår på engelsk.

Masterkursene gjør det mulig for studentene å spesialiseres innen tre områder: industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign - eller velge en mer personlig hybridblanding av de tre.

Studentene har muligheten til å arbeide med en systemorientert designtilnærming til spesialiseringen eller hybridområdet de velger.

Første år på masternivået består av kurs og prosjekter i spesialiseringsområdene. I det andre året vies første semester til spesialiseringen eller til tverrfaglig arbeid under systemorientert design-paraplyen. Parallelt begynner studentene å blinke ut og planlegge tema for diplomprosjektet sitt. Det siste semesteret er viet til diplomprosjektet.

Diplomprosjektet kan gjennomføres i samarbeid med eksterne virksomheter og organisasjoner eller i tilknytning til forskning- og utviklingsarbeidet som foregår på Centre for Design Research og Institutt for design.

Etter fullført utdanning er studentene godt rustet til en profesjonell designkarriere. Noen velger også å gå videre i en akademisk løpebane. Masterstudenter oppfordres til å delta i forskningsprosjektene på Institutt for design og Centre for Design Research.

Faglig sterke studenter kan også gå søke opptak til AHOs PhD-program.
 

Visualisering av studieløpet:

 

ba2.png

hybrid.png

spec.png

Frister
1. mars: Innpassing til 4. år, for søkere med grunnutdanning fra andre institusjoner enn AHO.
1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse.
1. april: Opptaksprøve 1 her
15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak 
25. april: Innlevering Opptaksprøve 1
22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no

Se også: 
FAQ - Ofte stilte spørsmål
Søk master på AHO